Συνεδρίασε η Οικονομικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) , δια ζώσης, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, στα γραφεία της Ένωσης στην Αθήνα.
Στη συνεδρίαση συζητήθηκε το σημαντικό θέμα της ανακατανομής και αύξησης των Κ.Α.Π, που αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης των λειτουργικών εξόδων των Δήμων.
Ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης , που είναι μέλος της , έθεσε υπόψιν της Επιτροπής και εν όψει του Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, ότι βασική παράμετρος σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να υπολογιστεί η ανακατανομή είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες από μεγάλο αριθμό Δήμων, όπως ύδρευση , άρδευση, αποχέτευση, αγροτική οδοποιία, μεγάλο αριθμό οκισμών κ.α, οι οποίες επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό τους, ενώ οι Κεντρικοί Μητροπολιτικοί Δήμοι δεν επιβαρύνονται από ανάλογες δαπάνες καθώς οι παραπάνω Υπηρεσίες παρέχονται από άλλους Δημόσιους Οργανισμούς .
Σύμφωνα με την πρόταση του κ. Μαλανδράκη, θα πρέπει να οριστούν κριτήρια που να υπολογίζουν όχι μόνο τις παραπάνω υπηρεσίες αλλά και τον βαθμό βαρύτητάς τους (στάθμιση), προκειμένου να έχει αποτέλεσμα η ανακατανομή της χρηματοδότησης.