Να αναβληθούν, όπου έχουν προκηρυχθεί, οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια «μέχρι να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες διεξαγωγής τους» και να μην πραγματοποιηθούν τώρα με ηλεκτρονική ψηφοφορία, ζητεί η ΠΟΕ-ΟΤΑ,
«Έχει αποδειχτεί και στην πράξη, ότι, η κυβέρνηση αξιοποιεί την πανδημία του κορωνοϊού για να υλοποιήσει τα αντεργατικά σχέδια της. Θέλοντας να βάλει σε εφαρμογή την ηλεκτρονική ψηφοφορία (η οποία αποτελεί μέρος του αντισυνδικαλιστικού Νόμου που ψήφισε) επιμένει σε συνθήκες Πανδημίας να προχωρήσει σε αρκετές Περιφέρειες (Κρήτη και Θεσσαλία) τη διαδικασία των Αρχαιρεσιών για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού», αναφέρει και προσθέτει:
« Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θεωρεί, ότι, πρόθεση της κυβέρνησης, δεν είναι να προάγει την μαζική συμμετοχή των εργαζομένων, αλλά να βάλει από την πίσω πόρτα την ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Δεδομένων δε των συνθηκών, που συνδέονται με την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος έχει δοθεί παράταση της θητείας των αιρετών οργάνων, όπως στην περίπτωση των Διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων»
Η ΠΟΕ-ΟΤΑ ζητεί « να παραταθεί η θητεία των αιρετών Μελών των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους».
Και καλεί , με ομόφωνη Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της « τους Συλλόγους-Μέλη μας σε όλη τη χώρα να υπερασπιστούν τις συλλογικές διαδικασίες και να αναλάβουν οι ίδιοι την αναβολή των εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια σε περίπτωση μη επίσημης αναβολής τους.»
«Η προσπάθεια υπονόμευσης των κάθε είδους μαζικών και συλλογικών διαδικασιών των εργαζομένων θα βρει όλους τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση απέναντι», τονίζει.