Βλαπτικά για τα συμφέροντα του Γηροκοεμείου Αθηνών και καθ’ υπέρβασιν της σχετικής απόφασης που είχε λάβει πριν λίγες ημέρες , το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηνών , καταγγέλλει η παράταξη « Ανοιχτή Πόλη» ότι έδρασε η Δημοτική Αρχή Μπακογιάννη στο τελευταίο δικαστικό « επεισόδιο» της πολύκροτης αυτής υπόθεσης.
Και προφανώς το θέμα , αναμένεται να το θέσει στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , την προσεχή Δευτέρα.
Η « Ανοιχτή Πόλη» επικεφαλής της οποίας είναι ο πρώην υπουργός , Νάσος Ηλιόπουλος, υπενθυμίζει σ΄ ανακοίνωση της , ότι στην έκτακτη συνεδρίαση της 28ης Ιανουαρίου εγκρίθηκε με την ΑΔΣ 35/28-01-21 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η άσκηση κύριας παρέμβασης του Δήμου Αθηναίων κατά του Φιλανθρωπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, Γηροκομείο- Πτωχοκομείο», με αντικείμενο την απόρριψη της αίτησης του σωματείου περί παράτασης της θητείας του και το διορισμό νέας προσωρινής διοίκησης, η οποία θα απολαμβάνει της πλήρους εμπιστοσύνης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η « Ανοιχτή Πόλη» τονίζει ότι ψήφισε « υπέρ της παραπάνω απόφασης, καθώς θεωρούμε ότι η παρούσα προσωρινή διοίκηση δεν επιτέλεσε τον σκοπό για τον οποίο είχε οριστεί, δηλαδή τη διενέργεια αρχαιρεσιών για τον ορισμό τακτικής διοίκησης, και άρα η συνέχιση της θητείας της μέχρι το 2022 δεν συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του Γηροκομείου και δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.
Η συζήτηση της υπόθεσης που είχε προσδιοριστεί για την 1η Φεβρουαρίου αναβλήθηκε όμως, εξαιτίας της μη δήλωσης παράστασης στο δικαστήριο από την πλευρά της προσωρινής διοίκησης της Ελεήμονος Εταιρείας, με πρακτικό αποτέλεσμα να διατηρείται η προσωρινή διοίκηση μέχρι τον Νοέμβριο 2021, όταν και έχει προσδιοριστεί η επανάληψη της συζήτησης, σε εφαρμογή των έκτακτων μέτρων που ισχύουν στα δικαστήρια για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.
Μπροστά στον κίνδυνο να παραταθεί περαιτέρω η αδυναμία του Γηροκομείου να ανταποκριθεί στο ρόλο του, την επόμενη μέρα (2/2/2021) ασκήθηκε από την τέως πρόεδρο της «Προσωρινής Διαχειριστικής και Διοικητικής Επιτροπής της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών» κ. Π.Σ. Πραστάκου αίτηση ανάκλησης της προσωρινής διαταγής, η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ λόγω της αναβολής της υπόθεσης.
Η αίτηση αυτή δεν έγινε τελικά δεκτή. Συζητήθηκε την Τετάρτη 10/2/2021 και προς μεγάλη μας έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι ο Δήμος Αθηναίων παραστάθηκε ασκώντας κύρια παρέμβαση για την απόρριψή της, χωρίς ωστόσο προηγουμένως να φέρει το θέμα προς συζήτηση και έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως όφειλε και όπως άλλωστε είχε πράξει αντίστοιχα στις 28 Ιανουαρίου 2021, όταν δηλαδή εγκρίθηκε η παρέμβαση για διορισμό νέας αξιόπιστης προσωρινής διοίκησης».
Με βάση τα παραπάνω, η « Ανοιχτή Πόλη» θεωρεί ότι «η Δημοτική Αρχή λειτούργησε καθ’ υπέρβασιν της ΑΔΣ 35/28-01-2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ότι η ευθύνη για την επιλογή της να παρέμβει υπέρ της διατήρησης της προσωρινής διαταγής, η οποία εκ του αποτελέσματος διατηρεί στη θέση της την παρούσα βλαπτική διοίκηση για τουλάχιστον εννέα μήνες ακόμα, βαραίνει αποκλειστικά την ίδια».
Τέλος η δημοτική παράταξη υπογραμμίζει ότι « έχει δώσει μάχες για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του Γηροκομείου Αθηνών, τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και στις κινητοποιήσεις των κατοίκων για τη σωτηρία του Ιδρύματος, αλλά και με συγκεκριμένους ανθρώπους που ανέλαβαν δύσκολες ευθύνες κατά το προηγούμενο διάστημα».