Να στηριχτεί το έργο των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αθηναίων, ζητεί μ΄ ανακοίνωση της , η παράταξη « Ανοιχτή Πόλη» , μ΄επικεφαλής τον Νάσο Ηλιόπουλο.
« Σε μια περίοδο που η αποστολή τους είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, η λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αθηναίων παραμένει προβληματική, συνεχίζοντας ένα καθεστώς δυσλειτουργίας που η Ανοιχτή Πόλη έχει επισημάνει με πολλές παρεμβάσεις της στο Δημοτικό Συμβούλιο», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της .
Σύμφωνα με την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας , « τις πρώτες μέρες του χρόνου, οι Σχολικές Επιτροπές κλήθηκαν εσπευσμένα να αποδεχτούν έναν Κανονισμό Λειτουργίας, στη διαμόρφωση του οποίου πρακτικά δεν τους είχε επιτραπεί να συμμετάσχουν, αφού τα χρονικά περιθώρια που δόθηκαν από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας ήταν ασφυκτικά. Γι’ αυτόν το λόγο, οι εκπρόσωποί μας, μαζί και με άλλα μέλη των Σχολικών Επιτροπών, ζήτησαν και πέτυχαν την αναβολή της διαδικασίας στις περισσότερες από τις Δημοτικές Κοινότητες».
Η Ανοιχτή Πόλη , υπογραμμίζει ότι « επιθυμεί τη διαμόρφωση ενός ουσιαστικά αποτελεσματικού Κανονισμού Λειτουργίας για τις Σχολικές Επιτροπές, γι’ αυτό και συμμετείχε ενεργά στη διαπαραταξιακή επιτροπή που συστάθηκε σχετικά».
Αλλά ανατίθετα , « η πλειοψηφούσα παράταξη αρνήθηκε ωστόσο να συμπεριλάβει στην τελική εισήγηση μια σειρά από προτάσεις μας που κρίνουμε κρίσιμες, αν μας ενδιαφέρει η αποτελεσματική λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών. Οι προτάσεις μας στοχεύουν στην εξασφάλιση της διοικητικής, νομικής και λογιστικής υποστήριξης του έργου τους, στη διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και της διαφανούς διαχείρισης των πόρων τους, καθώς και στη δημοκρατική λειτουργία τους και την εκπλήρωση της αποστολής τους, μακριά από πελατειακές σχέσεις».
Η Ανοιχτή Πόλη «θέλει τα σχολεία ανοιχτά, τα θέλει όμως και ασφαλή, και προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να λειτουργούν εύρυθμα οι δημοτικές δομές Παιδείας».
Καλεί τέλος , τη Δημοτική Αρχή να δώσει χρόνο και δυνατότητα συμμετοχής στο διάλογο, σε όλη τη σχολική κοινότητα: εκπαιδευτικούς, συλλόγους γονέων και μέλη Δ.Σ. Σχολικών Επιτροπών.
« Την καλούμε να υιοθετήσει τόσο τις προτάσεις που κατέθεσε η Ανοιχτή Πόλη στη διαπαραταξιακή επιτροπή, όσο και εκείνες που θα προκύψουν από έναν δημιουργικό διάλογο που θα αποσκοπεί σε έναν ουσιαστικό Κανονισμό Λειτουργίας και στην υποστήριξη του έργου των Σχολικών Επιτροπών», υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση της .