Και φέτος συνεχίζεται η λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χανίων, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χανίων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Βασικά Αγγλικά Α1 50 x ΟΧΙ
2 Βασικά Γαλλικά Α1 50 x ΟΧΙ
3 Βασικά Γερμανικά Α1 50 x ΟΧΙ
4 Βασικά Αλβανικά Επιπέδου Α1 50 x ΟΧΙ
5 Εβραϊκή Γλώσσα για τον τουρισμό Α1-Α2 25 x ΟΧΙ
6 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25 x ΟΧΙ
7 Ιστορία της Τέχνης 25 x ΟΧΙ
8 Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών
σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης 25 x ΟΧΙ
9 Οικολογικές λύσεις για το σπίτι 25 Χ ΟΧΙ
10 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25 x ΟΧΙ
11 Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές 25 Χ ΟΧΙ
12 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Θρησκευτικός,
Πολιτιστικός τουρισμός 12 x ΟΧΙ
13 Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας 15 x ΟΧΙ
14 Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω
τη φορολογική μου δήλωση 12 x ΟΧΙ
15 Αθλητισμός και διατροφή 25 x ΟΧΙ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του/της υποψήφιου/-ας .
Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail : kdvm@chania.gr .
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Χανίων:
Email: kdvm@chania.gr
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας