Σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες κατασκευής των 3 νέων νοσοκομείων στην Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη και Σπάρτη, συνολικού προυπλογισμού 315 εκατομμυρίω ευρώ .
Toν σχεδιασμό των τριών νοσοκομείων έχει αναλάβει ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας Renzo Piano και το αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop (RPBW), η συμμετοχή των οποίων θα συμβάλλει στην εισαγωγή μιας νέας φιλοσοφίας που εναρμονίζει τους χώρους θεραπείας με το φυσικό περιβάλλον.
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ενέκρινε επιπλέον Δωρεά, για τον Εμπλουτισμό του Κλινικού Προγράμματος του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής
Τα έργα υποδομής περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό τριών νέων νοσοκομείων στην Κομοτηνή, τη Θεσσαλονίκη και τη Σπάρτη.
Στα έργα υποδομής εντάσσεται, επίσης, η αναμόρφωση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 2 και του Τμήματος Επειγόντων (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».
Νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Σε συνέχεια κύρωσης με νόμο της επιμέρους σύμβασης του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, τον Φεβρουάριο του 2020, καθώς και ολοκλήρωσης της οριστικής μελέτης, το έργο βρίσκεται πλέον στο στάδιο της μελέτης εφαρμογής από το αρχιτεκτονικό γραφείο RPBW.
Κατά το τελευταίο διάστημα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος , σε συνεργασία με τη διοίκηση και το προσωπικό του υφιστάμενου Νοσοκομείου, διερεύνησε τον περαιτέρω εμπλουτισμό του εγκεκριμένου από το Υπουργείο Υγείας κλινικού προγράμματος, καθώς και πιθανές συνεργασίες με Πανεπιστημιακούς φορείς, για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών παρεχόμενων υπηρεσιών του νέου Νοσοκομείου.
Όπως αναφέρει όμως το Ίδρυμα , οι συνεργασίες του Νοσοκομείου με τους πανεπιστημιακούς φορείς δεν κατέστη δυνατό να προχωρήσουν πέρα από τις πρώτες διερευνητικές επαφές.
Υπερσύγχρονος εξοπλισμός
Αναφορικά με τον επιπρόσθετο εμπλουτισμό των ιατρικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΝ ενέκρινε και προτίθεται να αναλάβει, με επιπλέον κόστος σχεδιασμού, υποδομών και εξοπλισμού έως €5,5 εκατομμύρια, την εξασφάλιση συγκροτήματος Μαγνητικού Τομογράφου (MRI), τμήματος Απεικόνισης Μαστού, Καρδιαγγειακού Συγκροτήματος (Cath Lab), Συγκροτήματος γ-Camera (Gamma Camera), 3 επιπλέον χειρουργικών αιθουσών, και χώρου θεραπευτικής άσκησης και αποκατάστασης. Οι εν λόγω επεκτάσεις του κλινικού προγράμματος του Νοσοκομείου έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Υγείας.
Η έκδοση της οικοδομικής άδειας του Νοσοκομείου έχει δρομολογηθεί, ενώ οι μελέτες των έργων υποδομής για τις οδικές συνδέσεις και τη σύνδεση του νοσοκομείου με τα δίκτυα κοινής ωφελείας ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ), έχουν ολοκληρωθεί. Η δημοπράτησή τους από το Ελληνικό Δημόσιο επίκειται, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του 2022.
Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ προβλέπεται να παραδοθεί στην Ελληνική Πολιτεία, και κατ’ επέκταση στους Έλληνες Πολίτες, το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Μετά την ολοκλήρωση της προμελέτης του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, το αρχιτεκτονικό γραφείο RPBW έχει προχωρήσει στο στάδιο της οριστικής μελέτης του έργου.
To Υπουργείο Υγείας έχει εγκρίνει το κλινικό πρόγραμμα του Νοσοκομείου, ενώ, με πρωτοβουλία του ΙΣΝ και σε στενή συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την οποία το ΙΣΝ ευχαριστεί ,διερευνάται, σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία για την Υγεία Α.Ε., ο εμπλουτισμός του υφιστάμενου κλινικού προγράμματος του Νοσοκομείου, καθώς και η πιθανότητα δυνητικών συνεργασιών.
Παράλληλα, το ΙΣΝ και το ΕΔ επεξεργάζονται την επιμέρους σύμβαση δωρεάς που πρόκειται να κυρωθεί με νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο μετά και την ολοκλήρωση των συνομιλιών με την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, καθώς τα αποτελέσματα των συνομιλιών δύναται να διαμορφώσουν περαιτέρω το κλινικό πρόγραμμα του νέου Παιδιατρικού Νοσοκομείου, με την προϋπόθεση της αρωγής, συνεργασίας και σχετικών εγκρίσεων από όλους τους συμμετέχοντες (Πανεπιστήμιο, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Υγείας, ΙΣΝ). Οι σχετικές συζητήσεις και διαδικασίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί τον επόμενο μήνα.
Οι μελέτες των έργων υποδομής για τις οδικές συνδέσεις και τη σύνδεση του Νοσοκομείου με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, που υλοποιούνται από το ΕΔ, έχουν ολοκληρωθεί. Η δημοπράτησή τους από το Ελληνικό Δημόσιο επίκειται, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του 2022.
Το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην Ελληνική κοινωνία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης
Το στάδιο της προκαταρκτικής μελέτης του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ έχει ολοκληρωθεί από το αρχιτεκτονικό γραφείο RPBW.
Αναφορικά με τη χωροθέτηση του νέου Νοσοκομείου, έχει δοθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η σχετική έγκριση.
Το ΕΔ έχει αναλάβει την ευθύνη των μελετών των έργων υποδομής για τη βελτίωση των οδικών συνδέσεων και των συνδέσεων του Νοσοκομείου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Η ανάθεση των εν λόγω μελετών προγραμματίζεται για το αμέσως επόμενο διάστημα ώστε να ολοκληρωθούν και δημοπρατηθούν μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2022.
Το κλινικό πρόγραμμα του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας, και τη δεδομένη χρονική περίοδο ολοκληρώνεται, σε συνεργασία με τη διοίκηση και το προσωπικό του υφιστάμενου Νοσοκομείου, η διαδικασία διερεύνησης της πιθανότητας περαιτέρω εμπλουτισμού του, προτού το έργο προχωρήσει στο στάδιο της οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης.
Οι συζητήσεις και ο καθορισμός του δυνητικού εμπλουτισμού των περαιτέρω υπηρεσιών του Νοσοκομείου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα.
Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας διερεύνησης, της προσπάθειας του ΙΣΝ για τη συνολική υποστήριξη του τομέα Νοσηλευτικής στην χώρα, αλλά και της πίστης του ότι η δημιουργία άρτιων και μοντέρνων ιατρικών υποδομών υπηρετεί καλύτερα τους πολίτες όταν αυτές αποτελούν τη βάση συνεργασιών μεταξύ φορέων, το ΙΣΝ πρότεινε την εξέταση ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ και της Σχολής Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Η πρόταση του ΙΣΝ διερεύνησης τέτοιας πιθανότητας, για την υλοποίηση της οποίας το ΙΣΝ θα αναλάμβανε ενδεχομένως σημαντικό επιπλέον κόστος κατασκευής μέσω της αύξησης της υφιστάμενης δωρεάς του, δεν έγινε αποδεκτή από τη Σχολή Νοσηλευτικής και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ως εκ τούτου, το ΙΣΝ εγκατέλειψε την εν λόγω πρόταση, αφήνοντάς την στη διακριτική ευχέρεια της Πολιτείας, συνεχίζοντας ωστόσο, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία, την υποστήριξη του ευρύτερου τομέα Νοσηλευτικής στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην Ελληνική Πολιτεία, και κατ’ επέκταση στους Έλληνες Πολίτες, το πρώτο τρίμηνο του 2025.