Συνεδριάζει την Πέμπτη , 20 του μηνός , το Δημοτικό Συμβούλιο Ζωγράφου , με τα εξής θέματα :
1. Ανακοινώσεις – Ερωτήσεις.
2. Δημιουργία παραρτήματος δύο αιθουσών του 4ου Νηπιαγωγείου στο 5ο Γυμνάσιο
3. Δημιουργία παραρτήματος μίας αίθουσας του 17ου Νηπιαγωγείου στο 5ο Γυμνάσιο
4. Δημιουργία παραρτήματος μίας αίθουσας του 7ου Νηπιαγωγείου στο 3ο Δημοτικό
5. Δημιουργία παραρτήματος μίας αίθουσας του 8ου Νηπιαγωγείου στο 12ο Δημοτικό
6. Κατανομή Β’ χρηματικής εντολής οικ. έτους 2021 για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων
7. Εκμίσθωση τμήματος δημοτικού οικοπέδου [Ο.Τ. 261] επί της συμβολής των οδών Λεωφ. Στρ. Αλεξ. Παπάγου & Αμφιτρίτης.
8. Λήψη απόφασης για απευθείας εκμίσθωση του Δημοτικού κινηματογράφου ΄΄ΑΛΕΚΑ΄΄ και ορισμό του μισθώματος.
9. Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένης απασχόλησης των ΟΤΑ Α΄ βαθμού
10. Πρόταση ψηφίσματος υποστήριξης των Δήμων Βύρωνα και Δάφνης -Υμηττού, στον αγώνα τους για την διάσωση του Θεάτρου Βράχων, των πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων και των χώρων αναψυχής.
11. Ορισμός υπολόγου έργων που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 085/1 και ΣΑΕ 1551.
12. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020 (Α.Ε.Π.Ζ. 26/2021)
13. Λήψη μέτρων για την ανεμπόδιστη χρήση χώρου στάθμευσης στην οδό Αλεξ. Παπαναστασίου 6 (Α.Ε.Π.Ζ. 25/2021)
14. Λήψη μέτρων για την ανεμπόδιστη χρήση χώρου στάθμευσης στην οδό Θεσσαλίας 24-26 (Α.Ε.Π.Ζ. 23/2021)
15. Λήψη μέτρων για την ανεμπόδιστη χρήση χώρων στάθμευσης στην οδό Αβύδου 96 και Βακτριανής ( Α.Ε.Π.Ζ . 24/2021)
16. Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων μορφής Π επί τμήματος του πεζοδρομίου στην οδό Δάφνης 4 ( Α.Ε.Π.Ζ 20/2021)
17. Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων μορφής Π επί του πεζοδρομίου στην οδό Ευρυνόμης 1 ( Α.Ε.Π.Ζ. 19/2021)
18. Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων μορφής Π επί του πεζοδρομίου στην οδό Κρατερού 48 ( Α.Ε.Π.Ζ. 21/2021)
19. Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων μορφής Π επί των πεζοδρομίων απέναντι της οδού Αντιφάνους 9-11 ( Α.Ε.Π.Ζ. 22/2021)