Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη, μεταξύ της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην Αθήνα.
Στόχος του Μνημονίου είναι η συνεργασία των δύο μερών μέσω της συμμετοχής σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά προγράμματα, η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και η υλοποίηση δράσεων για την επίτευξη στρατηγικών στόχων προς αμοιβαίο όφελος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας. Συνεργασία η οποία θα αποδώσει πολύτιμες συνέργειες, πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και οικονομίες κλίμακας στο κρίσιμο πεδίο της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην αναβάθμιση της επιχειρηματικής λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.
Το Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν, ο Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Δρ Σπύρος Σπυρίδων και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθηγητής κ. Αθανάσιος Κατσής .
Στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας παρών ήταν και, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ κ. Δημήτρης Μαραβέλιας καθώς και ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης Αλεξόπουλος.

Προηγούμενο άρθρο8 υπαίθρια γυμναστήρια από Κεχαγιά στην Πεντέλη σε 2 χρόνια
Επόμενο άρθροΔομές του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων «Παλλάς Αθηνά» και στα 7 Διαμερίσματα της Αθήνας