Υπερφουσκωμένες αποδεικνύονται τελικά οι προβλέψεις για τις θέσεις εργασίας που δημιουργούν τα αιολικά πάρκα.Και κυρίως οι προβλέψεις των μελετών επί των οποίων εγκρίνονται.
Προφανώς για να παραπλανήσουν και να κάμψουν τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών και των Δημοτικών Συμβουλίων.
Αυτό περίτρανα επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή , ο βουλευτής του ΜΕΡΑ25 , κ. Αρσένης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά ,τα οποία σημειωτέον είναι της ΕΛΕΤΑΕΝ «από τις 602 ανεμογεννήτριες που έχουν εγκατασταθεί στα βουνά της Εύβοιας, έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία 20 χρόνια, μόλις 62 θέσεις απασχόλησης».
Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο υφυπουργός περιβάλλοντος κ. Αμυράς , για τις «182 νέες θέσεις εργασίας» που υποστηρίζεται ότι θα δημιουργηθούν από την εγκατάσταση 8 νέων αιολικών πάρκων – 104 ανεμογεννητριών στη Εύβοια συνολικής ισχύος 470,4 MW…αρνήθηκε να καταθέσει τα έγγραφα που τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό του.
Όπως φυσικά δεν έχει απαντηθεί πως γίνεται σε 602 ανεμογεννήτριες να αντιστοιχούν όλο κι όλο 62 νέες θέσεις απασχόλησης και τώρα με το 1/6 αυτών , να υποστηρίζεται ότι θα δημιουργηθούν …τριπλάσιες από όσες έχουν δημιουργηθεί μέχρι τώρα.