Ο Δήμος Μεγαρέων τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μια συστηματική προσπάθεια, να μεταφέρει τις υπηρεσίες του στην νέα ψηφιακή εποχή.
Έτσι λοιπόν έχει την δυνατότητα, χωρίς να ταλαιπωρείται ο πολίτης μεταβαίνοντας στις υπηρεσίες του Δήμου, να του ΧΟΡΗΓΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (από την ιστοσελίδα του Δήμου www.megara.gr, τα παρακάτω πιστοποιητικά και έγγραφα:
1. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
2. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Βάπτισης
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
4. Αίτηση Μεταδημότευσης
5. Αίτηση Εγγυτέρων
6. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
7. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
8. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
9. Πιστοποιητικό Γέννησης
10. Αίτηση για Απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επαγγελματίες
11. Δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου (Ν. 4647/2019, Άρθρο 51)