Ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου , θα λειτουργήσει Κοινωνικό Φροντιστήριο στα εξής μαθήματα:
– Ιστορία Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου
– Αρχαία Κατεύθυνσης (άγνωστο κείμενο) Γ΄ Λυκείου
– Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου
Και καλεί μαθητές που φοιτούν σε αυτές τις τάξεις που θέλουν να παρακολουθήσουν μαθήματα στο Κοινωνικό Φροντιστήριο για το σχολικό έτος 2021-2022, να υποβάλουν αίτηση μαζί με το εκκαθαριστικό του έτους 2020.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι μαθητές που το οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ με ένα παιδί, τις 10.000 ευρώ με δύο παιδιά κ.λ.π.. Θα συνεκτιμηθούν κοινωνικά κριτήρια (παιδιά μονογονεϊκών, πολύτεκνων οικογενειών). Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι γονείς που διαθέτουν ανάλογα αποδεικτικά, να προσκομίσουν αντίγραφα τους μαζί με την αίτηση.
Θα ακολουθηθούν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται εργάσιμες ώρες και ημέρες στην διεύθυνση Αγίας Ειρήνης 10 (Υπεύθυνη κ. Βάσω Λαγουτάρη) μέχρι τις 08/10/2021.