Νέο έργο για την αντιπλημμυρική προστασία της ΠΕ Τρικάλων ξεκινά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «καθαρισμός κοίτης των παραποτάμων του Πορταϊκού ποταμού Παλαιοκαρύτη και του διερχόμενου κατάντι των οικισμών Αγίου Προκοπίου και Καλογήρων (ποτάμι)», προϋπολογισμού 1.404.335,08 ευρώ.

Οι εργασίες
Μετά την αύξηση των υδάτων των ποταμών με κίνδυνο υπερχείλισης αυτών σε τμήματα κατά μήκος της κοίτης των ποταμών και κίνδυνο πρόκλησης ζημιών σε οικισμούς και εγκαταστάσεις και την εισροή φερτών υλικών στην κοίτη τους με αποτέλεσμα την επίχωσή τους, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αντιπλημμυρική προστασία των οικισμών και εγκαταστάσεων καθώς και την αποκατάσταση των προαναφερομένων βλαβών, κρίθηκαν απαραίτητες οι παρακάτω εργασίες χωματουργικών και τεχνικών έργων: Καθαρισμός κοίτης ποταμού με απομάκρυνση απορριμμάτων, και βλάστησης σε μήκος που θα καθοριστεί κατά την εκτέλεση των εργασιών, αποκατάσταση συρματοκιβωτίων και συρματοκυλίνδρων, αποκατάσταση καταστραφέντων αναχωμάτων, καθαρισμός από φερτά υλικά κάτω από τεχνικά έργα διάβασης υδατορεμάτων (οδικές γέφυρες).
Επίσης θα εκτελεστούν εργασίες για την αποκατάσταση των βλαβών της γέφυρας Κονδύλη, οι οποίες δεν θα μεταβάλλουν τα γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά αυτής.

Προηγούμενο άρθρο26 έργα-δράσεις ΕΣΠΑ στο Δήμο Αρταίων προϋπολογισμού, 40εκ. ευρώ
Επόμενο άρθροΈμπρακτα στη μάχη κατά της υπογεννητικότητας ο δήμος Μυτιλήνης