φωτό αρχείου
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου της Διευθέτησης και Οριοθέτησης του Ρέματος Ραφήνας, μήκους περίπου 15 χλμ. με σκοπό την αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής ενώ στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης, προβλέπεται και ο καθαρισμός του ρέματος στο συγκεκριμένο τμήμα που περιλαμβάνει η εργολαβία.
Ειδικότερα, το έργο αφορά στην κατασκευή των έργων διευθέτησης του Ρέματος Ραφήνας και τμημάτων των συμβαλλόντων του: Ρέμα Βαλανάρη, Ρέμα Καλλιτεχνούπολης & Ρέμα Διασταύρωσης 1, Ρέμα Νταού Πεντέλης καθώς και των συμβαλλόντων του Ρέματος Βαλανάρη, Ρέμα Παλαιού Μύλου και Ρέμα Αγίας Παρασκευής.
Στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης, με σκοπό την αντιμετώπιση των πλημμυρικών κινδύνων κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων διευθέτησης του ρέματος Ραφήνας και Βαλανάρη, το υπουργείο τονίζει ότι ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό του στην έκταση που περιλαμβάνει η εργολαβία, ώστε να μην υπάρχει διακοπή της υφιστάμενης απορροής του, από την εγκατάστασή του μέχρι την παραλαβή του έργου από τον φορέα λειτουργίας και συντήρησης.
Με δεδομένες τις έντονες συνέπειες από την κλιματική αλλαγή, οι οποίες πολύ πρόσφατα έγιναν αισθητές στη χώρα μας με τον πλέον οδυνηρό τρόπο, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στρατηγικής σημασίας, για την αποτελεσματική προστασία του ανθρώπινου και φυσικού κεφαλαίου από πιθανές φυσικές καταστροφές.
Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο για τη Διευθέτηση και Οριοθέτηση του Ρέματος της Ραφήνας ως στόχο έχει την αποτελεσματική προστασία του ανθρώπινου και φυσικού κεφαλαίου από πιθανές φυσικές καταστροφές, που μπορεί να προκληθούν από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία γίνονται όλο και πιο έντονα την τελευταία περίοδο.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στις 26-4-2023, όταν τα μηχανήματα του αναδόχου προσέγγισαν το ρέμα προκειμένου να εκτελέσουν τις πρόδρομες εργασίες καθαρισμού της κοίτης καθώς και χωματουργικές εργασίες, οι εργασίες διακόπηκαν ύστερα από τις έντονες διαμαρτυρίες πολιτών.
Εν συνεχεία, κατατέθηκε στο ΣτΕ αίτημα αναστολής και έκδοσης διαταγής για τη διακοπή των εργασιών έως την εκδίκαση της προσφυγής κατά της αρ. Δ19/οικ1822/Φ. ΡΑΦΗΝΑ/6-6-2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθώς και του από 12-7-2021 Π.Δ που αφορά στην οριοθέτηση του ρέματος, και εκκρεμεί στο ΣτΕ από το 2019.
Στις 10-5-2023 εκδόθηκε προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης των εργασιών. Καμία εργασία, ούτε καθαρισμού, δεν μπορούσε πλέον να εκτελεσθεί από τη συγκεκριμένη εργολαβία. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει αναλάβει την ευθύνη για τον καθαρισμό του ρέματος αποκλειστικά για τους σκοπούς της εν λόγω εργολαβίας.
Στις 22-9-2023 κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η αρ. 85/2023 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής κατά των ανωτέρω.
Σε συνέχεια 25-10-2023, μηχανήματα του αναδόχου προσέγγισαν το έργο προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ρέματος. Οι εργασίες είχε προγραμματισθεί να εκτελεσθούν σε δύο μέτωπα.
Το πρώτο μέτωπο αμέσως ανάντι της γέφυρας Λούτσας όπου θα καθαρίζονταν το ρέμα από φερτά υλικά (επιχωματώσεις). Το δεύτερο μέτωπο 200μ μέτρα περίπου ανάντι όπου θα εκτελούνταν εργασίες διάνοιξης προσβάσεων προς την κοίτη του ρέματος, καθώς και εργασίες καθαρισμών από φερτά υλικά και παρόχθια βλάστηση (καλαμιές).
Όταν εκκίνησαν οι εργασίες στο δεύτερο μέτωπο εκδηλώθηκαν νέες διαμαρτυρίες από πολίτες που αντιδρούν στην υλοποίηση του έργου, οι οποίες και συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.
Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διαβεβαιώνει ότι θα εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ώστε τα λίγα φερτά που υπάρχουν εντός του ρέματος να καθαρισθούν ταχύτατα από τον εργολάβο, ενώ βασική μέριμνά του σε όλα τα έργα που υλοποιεί είναι η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, η τήρηση της νομιμότητας και η προστασία των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Προηγούμενο άρθροΣτην Ευρωβουλή οι εγκαταλελειμμένες ανεμογεννήτριες σε Εύβοια , Αρκαδία, Σύρο
Επόμενο άρθρο5,4 εκατ. ευρώ νέα έργα στη Νέα Πεντέλη