Αρχική Περιφέρειες Κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί για μουσείο Κρόκου και συντήρηση της ΕΟ 3

Κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί για μουσείο Κρόκου και συντήρηση της ΕΟ 3


Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Συντήρησης Εθνικής Οδού 3 από τα όρια Π.Ε. Φλώρινας – Κοίλα Κοζάνης μέσω Περδίκα» συνολικού π/υ 1.511.290,32 €.
Έγκριση έλαβε επίσης, με απόφαση της Eπιτροπής, το 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Ανέγερση Μουσείου Κρόκου και γραφείων Διοίκησης» συνολικού π/υ 1.200.000,00 € ( με Φ.Π.Α.).
«Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας επιταχύνει την υλοποίηση έργων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα έργα υποδομής που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και την οδική ασφάλεια των πολιτών, καθώς επίσης και σε έργα και δράσεις που ενισχύουν και προωθούν τον πρωτογενή τομέα της», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της .

Exit mobile version