Home Περιβάλλον Ανακύκλωση Καταγγέλλουν αντιεπιστημονικές αυθαιρεσίες των Περιφερειών

Καταγγέλλουν αντιεπιστημονικές αυθαιρεσίες των Περιφερειών


“Μόνο ως οικολογική καταστροφή με τεράστιες συνέπειες στο υδάτινο οικοσύστημα, αλλά και στις οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτό, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε” το έργο ”Αποκατάσταση των εκβολών του Αξιού Ποταμού στο Νομό Θεσσαλονίκης” της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, που συζητήθηκε στη 2η συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, καταγγέλλουν μ΄ανακοίνωση τους , Οι « ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ».
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση τους , “το έργο, όπως και ανάλογα έργα «καθαρισμών κοίτης» ή αντιπλημμυρικά που λαμβάνουν χώρα σε διάφορα ποτάμια, ρέματα και χειμάρρους με ευθύνη των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειών, στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη μη αντιστρέψιμη υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Το συγκεκριμένο δεν αποτελεί έργο “αποκατάστασης εκβολών”, αλλά μια αδικαιολόγητη εκτροπή κοίτης, που βρίσκει αντίθετους τόσο τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, όσο και τη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κ. Μακεδονίας του ΟΦΥΠΕΚΑ, δηλαδή τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος!”
Σύμφωνα με τους ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, αναφέρει ότι , «η στερεομεταφορά του ποταμού είναι πλέον μικρή. Ωκεανογραφικές και γεωγραφικές μελέτες για την εξέλιξη του Δέλτα του Αξιού δείχνουν ότι η εναπόθεση έχει σταματήσει εδώ και δεκαετίες και μάλιστα εμφανίζεται αποδιάταξη των νησίδων στο Δέλτα» και αυτό «αποδίδεται σε υδροηλεκτρικά φράγματα στη Βόρεια Μακεδονία, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα της λεκάνης απορροής του Αξιού αλλά και σε ταμιευτήρες άρδευσης, με τελευταίο το φράγμα Έλλης (στο ύψος του οικισμού Ελεούσα – ακριβώς ανάντη του εξεταζόμενου τμήματος του ποταμού).
Επιπλέον πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ανάντη στον Αξιό, στην περιοχή του Κιλκίς, υπάρχουν μονάδες απόληψης άμμου για τη διάθεσή της στον κατασκευαστικό τομέα».
Είναι απορίας άξιο, λοιπόν, γιατί η Περιφέρεια επιλέγει να αγνοήσει τους ειδικούς επιστήμονες και να προχωρήσει σε ένα έργο, που δεν έχει λόγο να υλοποιηθεί.
Είναι, όμως, βέβαιο, ότι η μάστιγα της καταστροφής ποταμών, ρεμάτων και χειμάρρων, που πλήττει τη χώρα μας από άκρη σε άκρη τα τελευταία χρόνια οφείλεται στα ίδια αίτια.
Λούρος (Ήπειρος), Κηρέας (Εύβοια), Αγγίτης ποταμός (Σέρρες), Κραυσίδωνας (Βόλος), χείμαρροι του Νοτίου Πηλίου, Αξιός, είναι μόνο τα τελευταία θύματα των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των οικείων Περιφερειών, που αγνοούν επιδεικτικά τους επιστήμονες και σχεδιάζουν και υλοποιούν καταστροφικά έργα με αποκλειστική ευθύνη μηχανικών και εργολάβων. Για να μην αναφερθούμε στο Μέγα Ρέμα Ραφήνας…”.
Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ απαιτούν”να μπει τέλος στις αυθαιρεσίες των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων!
Τα υδάτινα οικοσυστήματα είναι πολύτιμα οικοσυστήματα που προστατεύονται με σημαντική περιβαλλοντική νομοθεσία για το πλήθος των ωφελειών τους και κακώς τα διαχειρίζονται μηχανικοί! Απαιτούμε να μην γίνει και ο Αξιός ένα ακόμη παιχνιδάκι για τις τσέπες των εργολάβων!”

Exit mobile version