« Διπλή» συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης , την Τετάρτη , 14 του μηνός .
Η πρώτη συνεδρίαση έχει μοναδικό θέμα την έκθεση πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής β΄ εξαμήνου έτους 2020 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
Στη δεύτερη συνεδρίαση , τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής :
1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις
2. Ίδρυση Καλλιτεχνικού Σχολείου (Γυμνασίου με λυκειακές τάξεις) στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
3. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένου που δεν έχει καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06) (Εισηγ. κ. Καδόγλου Κ.)

4. Έγκριση για την ανάθεση των εργασιών «Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε τρίτους» (Εισηγ. κ. Μανωλίκας Δ.)
5. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού του Κληροδοτήματος Ευστάθιου Τριανταφυλλίδη για το οικονομικό έτος 2020 (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
6. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού του Κληροδοτήματος Βασιλείου Φωτίου του Νεοκλέους για το οικονομικό έτος 2020 (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
7. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού του Κληροδοτήματος Αντουανέττας Δεμντζάν του Ιωάννου για το οικονομικό έτος 2020 (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
8. Έγκριση υποβολής αιτήματος προς την ΕΤΑΔ Α.Ε. για παραχώρηση χρήσης αορίστου χρόνου ακινήτου με αντάλλαγμα, καταρχήν για τη στέγαση και λειτουργία Νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
9. Έγκριση εκμίσθωσης τεμαχίου με αρ. 529 στην περιοχή Καλλιθέα – Ν. Χηλή, εμβαδού 960,38 τ.μ. (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
10. Αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης (Ν. 4759/2020) στο ΟΤ 513-512 (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
11. Βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών του Καθαρισμού Ακτών με ίδια μέσα του Δήμου (Εισηγ. κ. Ρούφος Ευαγγ.)

12. Κατάλογος νέων εκπαιδευτών Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Εισηγ. κ. Πασχαλίδου Ζ.)
13. Εισηγητική έκθεση για την υποχρεωτική αναμόρφωση του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2021 του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 34574/05-07-2018, τις οδηγίες της εγκυκλίου 44485/6.8.2019 και την με αριθ. 65270/19.11.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)
14. Επικαιροποίηση προσθήκης επωνυμίας 4ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης σε ¨4ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης – Θεόδωρος Κάστανος ¨ (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου Λαζαρίδου Δ.)
15. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 6/01.02.2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. σχετικά με τη σύσταση επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων δημοτών (Εισηγ. κ. Μιχαηλίδης Χ.)