Συνεχίζονται, οι εργασίες κατασκευής των νέων Πάρκων Τσέπης σε γειτονιές της Καλαμάτας. Πρόκειται για χώρους που έχουν επιλεγεί και εντάσσονται στο πλαίσιο της πρώτης φάσης κατασκευής του δικτύου Πάρκων Τσέπης που υλοποιεί ο Δήμος Καλαμάτας με δικά του μέσα και συνεργεία.
Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος επισκέφτηκε το υπό κατασκευή πάρκο στην περιοχή των Γιαννιτσανίκων, στη συμβολή των οδών Αύρας και Λακωνικής, όπου και ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών αλλά και για τον υπόλοιπο σχεδιασμό.
Στην εν λόγω περιοχή, πέραν του Πάρκου Τσέπης γίνονται παρεμβάσεις κατασκευής νέων πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού, για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, αλλά και αποκατάσταση – ανάδειξη του παλαιού πηγαδιού στην περιοχή.