Σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας μετατρέπονται οι οδοί Γαμβέτα, στο τμήμα από Ιάσoνος έως 28ης Οκτωβρίου και Ερμού, στο τμήμα από Ογλ έως Φιλελλήνων, στο Βόλο.
Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό 689.520 ευρώ, που περιλαμβάνει εκτός από τις διαμορφώσεις των δύο πολυσύχναστων οδών και την προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους συστήματος υπόγειων κάδων απορριμμάτων στο τμήμα της Ερμού. Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Βόλου.
Οι παρεμβάσεις
Το έργο περιλαμβάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αύξησης του πρασίνου, βελτίωσης της κινητικότητας των πεζών και μείωσης των προβλημάτων από την αυξημένη κυκλοφορία των αυτοκινήτων, που οδηγούν και σε μείωση της ατμοσφαιρικής επιβάρυνσης και του αστικού θορύβου.
-Οδός Γαμβέτα
Για τη μετατροπή της οδού Γαμβέτα (από Ιάσονος έως 28η Οκτωβρίου) σε οδό ήπιας κυκλοφορίας προτείνεται η μείωση του πλάτους του οδοστρώματος στα 3,50μ. σε όλο το μήκος της οδού, με σκοπό τη μείωση της ταχύτητας, και η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων για τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών. Η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50μ (σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠΕΚΑ 52907/28-12- 2009 ΦΕΚ 2621 Β’/31-12-2009) εκτός του κρασπέδου και οποιονδήποτε στοιχείων εξυπηρέτησης όπως σήμανσης, φωτισμού, αστικού εξοπλισμού και φύτευσης.
Προτείνεται η φύτευση νέων δέντρων κατά μήκος όλης της παρέμβασης (όπως νεραντζιές), στα σημεία που υποδεικνύονται στα σχέδια της μελέτης. Τα υπάρχοντα δέντρα (6 σε αριθμό) που βρίσκονται μεταξύ των οδών Ερμού και 28ης Οκτωβρίου δεν είναι δυνατόν να διατηρηθούν, διότι η θέση τους είναι στην μέση του υφιστάμενου πεζοδρομίου με αποτέλεσμα το πλάτος του πεζοδρομίου να περιορίζεται
στα 80 cm, δυσχεραίνοντας αισθητά την πρόσβαση των πεζών. Ωστόσο, προτείνεται η μεταφύτευσή τους, και σε περίπτωση που αυτή δεν είναι εφικτή, η φύτευση νέων ίδιων 6 δέντρων στα νέα πεζοδρόμια, σε σημεία όπου το πλάτος τους το επιτρέπει και υποδεικνύονται στα σχέδια της μελέτης.
Κατά μήκος της κίνησης των πεζών και στο όριο του κρασπέδου τοποθετούνται μεταλλικά προστατευτικά κιγκλιδώματα και μεταλλικά προστατευτικά κολωνάκια χρώματος ανοιχτού γκρι (ιδίου με αυτό των γειτονικών δρόμων ήπιας κυκλοφορίας), σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Κατά μήκος της οδού ήπιας κυκλοφορίας δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση, λόγω έλλειψης χώρου διαμόρφωσης θέσεων στάθμευσης, εκτός από μία θέση προσωρινής στάθμευσης που προτείνεται για την εξυπηρέτηση κυρίως της φορτοεκφόρτωσης. Επειδή το πλάτος της οδού δεν επαρκεί, οι θέσεις
στάθμευσης για ΑμεΑ, δικύκλων κ.λπ. που υφίστανται θα μεταφερθούν σε κοντινές οδούς.
-Οδός Ερμού
Για τη μετατροπή της οδού οδικής κυκλοφορίας Ερμού (από Ογλ έως Φιλελλήνων) σε οδό ήπιας κυκλοφορίας προτείνεται η μείωση του πλάτους του οδοστρώματος στα 3,50 μ. σε όλο το μήκος της οδού, με σκοπό τη μείωση της ταχύτητας, και η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων για τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών.
Η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50μ (σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠΕΚΑ 52907/28-12-2009 ΦΕΚ 2621 Β’/31- 12-2009) εκτός του κρασπέδου και ποιονδήποτε στοιχείων εξυπηρέτησης όπως σήμανσης, φωτισμού, αστικού εξοπλισμού και φύτευσης, η οποία θα περιλαμβάνει οδηγό όδευσης τυφλών και κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) στις απολήξεις των πεζοδρομίων.
Το βόρειο πεζοδρόμιο της οδού θα έχει μεγαλύτερο πλάτος από το απέναντι προκειμένου να συμπεριλάβει εσοχές οι οποίες θα προορίζονται για τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης, την κατασκευή υπόγειων κάδων απορριμμάτων και την τοποθέτηση φωτιστικών, στα σημεία που υποδεικνύονται στο σχέδιο. Θα φυτευτούν νέα δέντρα (όπως μανόλιες) εκατέρωθεν του οδοστρώματος. Κατά μήκος της κίνησης των πεζών και στο όριο του κρασπέδου τοποθετούνται μεταλλικά προστατευτικά κολωνάκια χρώματος ανοιχτού γκρι (ιδίου με αυτό των γειτονικών δρόμων ήπιας κυκλοφορίας), σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Προβλέπονται θέσεις υπόγειων κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσης επί της Ερμού, όπου το πλάτος των προτεινόμενων πεζοδρομίων είναι μεγαλύτερο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται όπισθεν του κάδου, διάδρομος πεζών πλάτους τουλάχιστον 1.50μ. Θα κατασκευασθεί επίσης δίκτυο ομβρίων και στις δύο πλευρές των δρόμων ώστε να οδηγούνται οι υδρορρόες των κτιρίων στο υπάρχον δίκτυο ομβρίων της πόλης.
-Δίκτυο ηλεκτροφωτισμού
Προτείνεται η αποξήλωση του υπάρχοντος δικτύου ηλεκτροφωτισμού (καλώδια, φρεάτια, ιστοί και πίλαρ) και η κατασκευή νέου δικτύου ώστε να ανταποκρίνεται στις αρχές του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των εν λόγω χώρων. Τα υπάρχοντα φωτιστικά σώματα θα αποξηλωθούν και θα επανατοποθετηθούν στις νέες θέσεις, λόγω του ότι αντικαταστάθηκαν πρόσφατα από τις υπηρεσίες του Δήμου Βόλου και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας (φωτιστικά σώματα LED).

Αγοραστός
«Αλλάζουμε το Βόλο. Σε συνεργασία με το Δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, χρηματοδοτούμε ένα νέο έργο για τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των οδών Γαμβέτα και Ερμού, στο κέντρο της πόλης του Βόλου και τη σύνδεσή τους με το υπόλοιπο δίκτυο των δρόμων ήπιας κυκλοφορίας που έχει ήδη δημιουργηθεί στην περιοχή, στις οδούς Ογλ και Μαυροκορδάτου» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.
«Αναβαθμίζουμε το αστικό περιβάλλον, συγχρονίζουμε την πόλη με την εποχή, ενισχύουμε τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Όλα τα έργα που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας, δημιουργούν θέσεις εργασίας, τονώνουν την τοπική οικονομία, προστατεύουν το περιβάλλον, βελτιώνουν την καθημερινότητα των ανθρώπων, μας πάνε όλους μαζί μπροστά» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Προηγούμενο άρθροΧωρίς χρέη προς τρίτους και με …αρκετά διαθέσιμα ο δήμος Δέλτα
Επόμενο άρθροΣπατάλη δημόσιου χρήματος στο δήμο Αγ. Βαρβάρας καταγγέλλει ο Καπλάνης