Με 10 θέματα συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 28 Ιουνίου , το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας , με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ενημέρωση για τη μελέτη του έργου «Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Εδεσσαίο» (Εισηγητής: Δήμαρχος).
2. Παραχώρηση ή μη, θέσης προσωρινής στάθμευσης-Φ/Ε στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 24 – Άδεια κατάληψης οδοστρώματος (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
3. Χορήγηση ή μη άδειας κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ, στο πεζοδρόμιο της οδού Π. Μελά αρ.14 (είσοδος καταστήματος) και διαμόρφωσης-κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ στη γωνία του πεζοδρομίου των οδών Π. Μελά & Κασσάνδρου (ΟΤ 141) της πόλης (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
4. Αποδοχή ή μη αιτήματος της ΔΕΥΑ Έδεσσας για χορήγηση άδειας διέλευσης δικτύου ύδρευσης στα πλαίσια του έργου «Ενίσχυση υδροδότησης Πλατάνης» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ. 7.081/2021 αίτηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Θ. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Α.Ε.» (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ. 7.082/2021 αίτηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Θ. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Α.Ε.» (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
7. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
8. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στον οικ. Σάμαρι της Κοινότητας Σωτήρας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
9. Κατάργηση ή μη θέσης περιπτέρου στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
10. Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).