Έξι συγκεκριμένες θέσεις επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Όροι αξιοποίησης της Δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις» , που αφορά τη διαχείριση των παραλιών κατέθεσε θεσμικά ο δήμαρχος Πλατανιά , Ιωάννης Μαλανδράκης.
Ο κ. Μαλανδράκης , επισημαίνει κατ΄αρχήν ότι αφαιρείται άλλη μία αρμοδιότητα που άνηκε παραδοσιακά στους Δήμους και αφορά τη διαδικασία εκμίσθωσης παραλιών, την οποία και αναλαμβάνει πλέον εξ’ ολοκλήρου η Κτηματική Υπηρεσία. Όπως αναφέρει σχετικά, η Κτηματική Υπηρεσία θα πρέπει πλέον να αναλάβει και όλα τα συναφή κόστη, όπως τη ναυαγοσωστική προστασία και τη καθαριότητα των ακτών κλπ.
Με δεδομένο όμως ότι στο νομοσχέδιο προβλέπεται η απόδοση του 60% του μισθώματος στον οικείο Δήμο, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνουν αποδεκτά τα παρακάτω:
Α) Το ποσοστό κατανομής μισθώματος 60% υπέρ του οικείου Δήμου και 40% υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (Κτηματική Υπηρεσία), να μετατραπεί σε 80% και 20% αντίστοιχα, καθόσον εξακολουθούν να βαραίνουν τον οικείο Δήμο οι δαπάνες Ναυαγοσωστικής προστασίας, καθαριότητας, κλπ,
Β) Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα σε όλων των ειδών τις παραχωρήσεις και εκμισθώσεις, που θα κάνει η Κτηματική Υπηρεσία, θα πρέπει να επιμερίζονται αναλογικά, σύμφωνα και με το ποσοστό του Μισθωτηρίου, σε Δήμους και Κτηματική Υπηρεσία.
Γ) Το ποσοστό υπέρ του οικείου Δήμου θα πρέπει να μπαίνει διακριτά στο τραπεζικό λογαριασμού του Δήμου, στο σύνολό του, με στοιχεία ταυτοποίησης της πληρωμής του Φυσικού ή του Νομικού προσώπου, το οποίο τα κατέβαλε.
Επίσης να υπάρξει ρητή αναφορά στον υπό ψήφιση Νόμο, να μην παρακρατείται το ποσοστό του Δήμου, για οποιαδήποτε άλλη τυχόν οφειλή του μισθωτή, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλου φορέα.
Δ) Να διατηρηθεί το ισχύον καθεστώς για απευθείας παραχώρηση των παραλιών του οικείου Δήμου προς τις Αναπτυξιακές και Μονοπρόσωπες Εταιρίες, των οικείων Δήμων.
Ε) Το προς απόδοση ποσό, από το ποσοστό που αναλογεί υπέρ των Δήμων, να καταβάλλεται στον οικείο Δήμο το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία είσπραξης του, στο Τραπεζικό Λογαριασμό του οικείου Δήμου.
ΣΤ) Εφόσον εξακολουθεί να είναι ευθύνη των Δήμων η Ναυαγοσωστική προστασία, να υπάρξει πρόβλεψη επιχορήγησης για τη κάλυψη του κόστους Ναυαγοσωστικής Προστασίας, τουλάχιστον στο 50% επί των υποχρεούμενων θέσεων σύμφωνα με το Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής του Τοπικού Λιμεναρχείου. Το ποσοστό αυτό θα υπολογίζεται επί του κόστους της Μελέτης, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί από τα αρμόδια όργανα της ΚΕΔΕ.

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθροΝέο καδοπλυντήριο στον Άλιμο