Παράνομη και ανήθικη χαρακτηρίζει την απόφαση της Διοίκησης Ιωακειμίδη να εξαιρέσει από την καταβολή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π) τους συμβασιούχους και των εργαζομένων μέσω του ΕΣΠΑ, το Σωματείο Εργαζομένων του δήμου Νικαίας –Ρέντη, σ΄επιστολή –καταγγελία του , προς το Δημοτικό Συμβούλιο Νίκαιας.
.Αναφέρουν συγκεκριμένα στην επιστολή – καταγγελία τους:
« Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο Δήμος έχει υποχρέωση να χορηγεί κάθε χρόνο Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), ενώ σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020)
Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) του δικαιούχου προσωπικού των ΟΤΑ που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 43726/7.6.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β΄ 2208), τα οποία δεν χορηγούνται εντός του έτους, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών».
Στο Δήμο μας με την 42/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίσθηκε ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν σε χρήμα τα μέσα ατομικής προστασίας για τα έτη 2018, 2019, 2020 σε μια δόση.
Από τη χρηματική καταβολή εξαιρέθηκαν οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου οι οποίοι εργάσθηκαν κατά το διάστημα 2018-2020 με συμβάσεις εργασίας τριών και οχτώ μηνών. Για την ίδια χρονική περίοδο, στους εργαζόμενους των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και των Κοινωνικών Υπηρεσιών του τέως Ν.Π.Δ.Δ. έχουν καταβληθεί τα ποσά που αφορούν μόνο το 2020,ενώ και εδώ εξαιρέθηκαν οι συμβασιούχοι, οι περισσότεροι από τους οποίους εργάζονται για πολλά έτη με συμβάσεις μέσω του ΕΣΠΑ.
Η χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας είναι κατάκτηση των αγώνων των εργαζομένων προκειμένου να προστατεύουν την υγεία και την ασφάλειά τους στους χώρους εργασίας και ο νόμος δεν κάνει καμία διάκριση η οποία να βασίζεται στο είδος της εργασιακής τους σχέσης. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι η εξαίρεση των εργαζομένων ορισμένου χρόνου από τη χρηματική καταβολή των μέσων ατομικής προστασίας που δεν τους χορηγήθηκαν είναι παράνομη και καταχρηστική.
Οι οποιεσδήποτε υπηρεσιακές κωλυσιεργίες δεν απαλλάσσουν το Δήμο από την υποχρέωση της χρηματικής καταβολής και η διάκριση των εργαζομένων σε κατηγορίες με διαφορετικά δικαιώματα δεν είναι μόνο παράνομη, αλλά και ανήθικη. Γιατί πώς μπορεί να χαρακτηρισθεί διαφορετικά όταν αφορά ανθρώπους οι οποίοι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, αυτή τη χρονική στιγμή είναι άνεργοι και βρίσκονται στην αναμονή κάποιας προκήρυξης προκειμένου να προσληφθούν για ορισμένο χρόνο για να προσφέρουν ίδια ποιότητα εργασίας με τους μόνιμους και αορίστου χρόνου, να καλύψουν ανάγκες που δεν καλύπτονται με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και να εκτεθούν σε κίνδυνο,επειδή αδυνατούν να αγοράσουν τα κατάλληλα μέσα τη χρονική στιγμή που τα χρειάζονται και οι υπηρεσίες του Δήμου αδυνατούν να τους τα προσφέρουν.
Υπενθυμίζουμε ότι το 2017 με την απόφαση 237 του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η χρηματική καταβολή των μέσων ατομικής προστασίας με βάση τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 97 του ν.4483/2017 όπου οριζόταν ότι τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και το γάλα ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, που προβλέπονταν στην 53361/11.10.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β΄ 1503) και δεν είχαν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών.
Τότε η χρηματική αποτίμηση και καταβολή των Μ.Α.Π. αφορούσε και τους εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Ποιες συνθήκες άλλαξαν ώστε η απόφαση του 2021 να εξαιρεί εργαζόμενους οι οποίοι το 2017 αναγνωρίζονταν ως δικαιούχοι;
Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητούμε να λάβετε την κατάλληλη απόφαση η οποία θα επανορθώνει την αδικία η οποία διαπράττεται σε βάρος οικονομικά αδύναμων και στερούμενων μέσων πίεσης πρώην εργαζομένων».

Προηγούμενο άρθροΔεκάδες σαραβαλάκια δίκυκλα μαζεύει ο δήμος Θεσσαλονίκης
Επόμενο άρθρο350 τόνους τροφίμων σε 25.610 άπορους διανέμει ο Δήμος Αθηναίων