Το δικό του « Εξοικονομώ» , σε συνεργασία με την « Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ», ανακοίνωσε και ξεκινά εντός του αμέσως επόμενου διαστήματος , ο δήμος Αθηναίων , ο μοναδικός σ΄ όλη τη χώρα με τέτοιο πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα που χρηματοδοτεί έως 7200 ευρώ , ονομάζεται « ΠΡΟΣΟΨΗ» και παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση της 13/12/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας , από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της « Ανάπλασης Αθήνας ΑΕ» , Χρόνη Ακριτίδη και πρώην αντιδήμαρχο.
Όπως το αναφέρει και η ονομασία του, «ΠΡΟΣΟΨΗ» , το πρόγραμμα παρέχει κίνητρα για την επισκευή και αισθητική αναβάθμιση των προσόψεων των ιδιωτικών κτιρίων στον Δήμο Αθηναίων. Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος επιδότησης είναι 1.500.000 €.
Σήμερα, το 54% των κτιρίων της Αθήνας έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1970 και ειδικότερα στο κέντρο της Αθήνας το 60% των κτιρίων έχουν κατασκευαστεί πριν το 1960.
Πρωταρχικός στόχος της «ΠΡΟΣΟΨΗΣ» είναι η αισθητική αναβάθμιση της πόλης, του κέντρου και κάθε γειτονιάς και η δημιουργία ενός νέου αστικού τοπίου, μέσω της ανάπλασης των προσόψεων των κτιρίων. Η Αθήνα πρέπει να αλλάξει όψη, να αφήσει στο παρελθόν το γκρίζο και μουντό χρώμα των εδώ και δεκαετίες παραμελημένων κτιρίων της.
Στόχοι
Στόχοι του Προγράμματος είναι:
 Η δημιουργία ενός νέου αστικού τοπίου μέσω της ανάπλασης των προσόψεων των κτιρίων.
 Η ενίσχυση της ασφάλειας των κτιρίων και η αύξηση της αξία τους.
 Η ανάδειξη του κτιριακού πλούτου και η προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, αναβαθμίζοντας την εικόνα της πόλης στο κέντρο και τις γειτονιές της.
 Η ενεργοποίηση της αγοράς και η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Εκτιμάται πως το έμμεσο ποσό της ίδιας συμμετοχής των Ωφελούμενων για την επένδυση στην αισθητική αναβάθμιση της πόλης (ιδιωτική συμμετοχή), μπορεί να φτάσει ως και στο τριπλάσιο του ποσού της επιδότησης (δημόσια συμμετοχή).

Ποιοι θα συμμετάσχουν – χρηματοδότηση
 Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλα τα ιδιωτικά κτίρια εντός του δήμου Αθηναίων.
 Οι όροι του Προγράμματος καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τις προϋποθέσεις, τα όρια επιχορήγησης και τις επιλέξιμες δαπάνες για την εφαρμογή των δράσεων αστικής ανάπλασης όψεων των ιδιωτικών κτιρίων.
 Το ποσό της επιχορήγησης ανά εργασία ορίζεται στο μέγιστο επιτρεπόμενο με βάση την ισχύουσα νομοθεσία λόγω της κατακόρυφης αύξησης των τιμών των δομικών υλικών εντός του 2021.
 Το μέγιστο ποσό επιδότησης ορίζεται στις 6.000 € ανά κτίριο ενώ για τα Διατηρητέα Κτίρια η μέγιστη τιμή επιδότησης ορίζεται στις 7.200 € ανά κτίριο.
 Η υποβολή των αιτήσεων και όλες οι σχετικές διαδικασίες τους γίνεται από Μηχανικό, που επιλέγει ο Ωφελούμενος, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΤΕΕ με απόλυτη διαφάνεια και έλεγχο.
 Ο Μηχανικός που επιλέγει ο Ωφελούμενος δεν διεκπεραιώνει απλά τη διαδικασία αλλά παρακολουθεί την υλοποίηση των παρεμβάσεων, μεριμνά για τη λήψη των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων και πιστοποιεί ποσοτικά και ποιοτικά τις εργασίες που εκτελέστηκαν προκειμένου να καταβληθεί η επιχορήγηση.
 Σε περίπτωση που ο Ωφελούμενος επιλέξει μηχανικό εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης επιδοτείται η αμοιβή του με το ποσό των 400€.
Οι διαδικασίες επιταχύνονται, διασφαλίζεται η διαφάνεια και ο έλεγχος. Απλοποιείται για τους πολίτες η διαδικασία λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων και της πιστοποίησης των παρεμβάσεων.

Προηγούμενο άρθροΔωρεάν παγοδρόμιο για όλες τις Αθηναίες και τους Αθηναίους
Επόμενο άρθροΑπαιτεί συγχωνεύσεις υπηρεσιών στους δήμους η κυβέρνηση