Επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα «Εσωτερικός έλεγχος στους ΟΤΑ: από τη θεωρία στην πράξη» που απευθύνεται σ για στελέχη των ΟΤΑ της Ηπείρου, διοργάνωσε η Περιφερειακή ‘Ενωση Δήμων της Ηπείρου, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).
Στόχος του προγράμματος ήταν η ενημέρωση των αιρετών και υπηρεσιακών διοικήσεων, καθώς και η εκπαίδευση των αρμόδιων στελεχών των Δήμων της Ηπείρου, στην έννοια του Εσωτερικού Ελέγχου, στα οφέλη που μπορούν να επέλθουν από τη λειτουργία του, καθώς και στον τρόπο που αυτός υλοποιείται. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 33 ωρών, διεξήχθη εξ αποστάσεως και περιελάμβανε έντεκα εκπαιδευτικές συναντήσεις .