Με επτά θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα 19 του μηνός , το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας και συγκεκριμένα , με τα εξής :
1. «2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας έτους 2021»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Τάνιας Γραμματικού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
2. «Ανάθεση για υλοτομία ατομικών αναγκών Άνω Κλεινώνσε ΔΑΣΕ»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
3. «Ανάθεση για υλοτομία ατομικών αναγκών Ατραπούσε ΔΑΣΕ»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
4. «Ανάθεση για υλοτομία ατομικών αναγκών Κρατερού σε ΔΑΣΕ»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
5. «Ανάθεση για υλοτομία των συστάδων 3γ και 4ε του Δημοτικού δάσους Πολυποτάμου σε ΔΑΣΕ»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
6. «Κατανομή των θέσεων προσωπικού στις οργανικές μονάδες που προβλέπονται στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας.
7. «Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Μιχαήλ Χάτζιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.