Αυτό καταγγέλλει σ΄ ανακοίνωση της , η δημοτική παράταξη “ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ για τη Μεταμόρφωση” , του Κώστα Κάβουρα.
Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση της , «η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεταμόρφωσης δεν κατακύρωσε το διαγωνισμό για διανοίξεις οδών, ύψους περίπου 1.000.000 ευρώ, λόγω της πολύ μικρής έκπτωσης που προσέφερε ο εργολάβος, (11%). Αντίστοιχοι διαγωνισμοί στο σύνολο των Δήμων έχουν εκπτώσεις 40 – 50%».
Σύμφωνα με την παράταξη , « οι ερασιτεχνικοί χειρισμοί της δημοτικής αρχής και του κ. Σαραούδα προσωπικά οι οποίοι προηγήθηκαν αλλά και ακολούθησαν, οδήγησαν στη δικαίωση του εργολάβου στο διοικητικό εφετείο, με αποτέλεσμα, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, να απολέσει ο Δήμος αδικαιολόγητα 300.000 ευρώ τουλάχιστον».
Κι αυτά ενώ « το διάστημα που ο Δήμος έχει αντιδικία με τη συγκεκριμένη εταιρία, ο κ. Σαραούδας υπέγραψε άλλη σύμβαση μαζί της, ύψους περίπου 60.000 ευρώ (+ΦΠΑ), με έκπτωση 7% αυτή τη φορά, σαν να μην υπάρχει κανένα θέμα».
Η « Συμμαχία Πολιτών» τονίζει ότι «οι ερασιτεχνικοί χειρισμοί και η άγνοια εσωτερικών διαδικασιών από τον κ. Σαραούδα γράφουν μια μεγάλη ζημιά για το Δήμο. Τη χρεώνεται ο ίδιος προσωπικά.