Εκδόθηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» για τη δημιουργία και λειτουργία δυο νέων Δομών με στόχο την προσωρινή παροχή στέγασης σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης καθώς και τη δημιουργία Γραμμής Τηλεφωνικής Υποστήριξης. Η διάρκεια της δράσης θα είναι καταρχήν για 18 μήνες, ενώ προβλέπεται η κάλυψη του κόστους του απαιτούμενου προσωπικού για τη λειτουργία των παραπάνω δομών, καθώς και λοιπά αναγκαία λειτουργικά κόστη αυτών.
Η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων μέσω της σχετικής πρόσκλησης ανέρχεται σε 700.000 €.
Με αφορμή την σχετική εξέλιξη ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισήμανε ότι «η έκδοση της πρόσκλησης αποδεικνύει έμπρακτα τη βούληση της Περιφέρειας Αττικής να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και να στηρίξει ευάλωτες ομάδες συμπολιτών μας». Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι «η σχετική εξέλιξη έρχεται ως επιστέγασμα της στενής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί με τους θεσμικούς φορείς και τα αρμόδια κυβερνητικά κλιμάκια στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για τα Δικαιώματα της Κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+».

Οι δομές και η Γραμμή Τηλεφωνικής Υποστήριξης

Η μια δομή που θα αναπτυχθεί προβλέπεται να έχει τη μορφή μονάδας ημιαυτόνομων διαμερισμάτων προσωρινής φιλοξενίας, με δυνατότητα ταυτόχρονης φιλοξενίας έως 21 ατόμων. Ως διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης νοούνται πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα με δυνατότητα να μπορούν να φιλοξενήσουν έως 3 άτομα το καθένα σε ξεχωριστά δωμάτια. Η δεύτερη δομή για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη αφορά αφενός στη λειτουργία χώρου για την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και αφετέρου στη λειτουργία Γραμμής Τηλεφωνικής Υποστήριξης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, των οικογενειών τους και των εκπαιδευτικών. Ο Δυνητικός Δικαιούχος πρέπει να υποβάλει πρόταση η οποία να περιλαμβάνει τη δημιουργία και λειτουργία Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων (7 Διαμερίσματα) καθώς και Δομής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (συμπεριλαμβανομένης της Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης). Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 06/06/2022 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 30/09/2022 11:59:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Προηγούμενο άρθροΘα ανακατασκευάσει δυο εμβληματικά του κτίρια, ο δήμος Οροπεδίου Λασιθίου
Επόμενο άρθροΑρ. Βασιλόπουλος : Θα μετατραπεί σε τσιμέντινο οχετό ο Κηφισός;