«Η ολοκληρωμένη υποστήριξη των Δήμων & ο θεσμικός ρόλος της ΕΕΤΑΑ», ήταν το θέμα της ομιλίας του Προέδρου της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Δημήτρη Μαραβέλια, στο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο.
Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Δήμοι και ιδιαίτερα οι μικροί, και αφορά στην αδυναμία τους να ανταπεξέλθουν έγκαιρα στις απαιτήσεις σημαντικών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων.
Όπως εξήγησε ο κ. Μαραβέλιας το πρόβλημα αυτό οφείλεται:
• στην υπο-στελέχωση των περισσότερων Δήμων,
• στη μη έγκαιρη και αποτελεσματική πληροφόρηση – ενημέρωση για τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους,
• στις ελλιπείς γνώσεις και δεξιότητες του υπάρχοντος προσωπικού σε θέματα προγραμματισμού, διοίκησης έργων και υλοποίησης ειδικών έργων,
• στην απουσία εκ μέρους δικαιούχων μεσο-μακροπρόθεσμου προγραμματισμού ή/και χρηματοδότησης, ώστε να υπάρχουν εγκαίρως οι απαιτούμενες μελέτες.
Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΤΑΑ, με τον θεσμικό της ρόλο, ανέλαβε κάποιες πρωτοβουλίες προκειμένου να υποστηρίξει τους αδύναμους Δήμους :
• Προχώρησε στη σύσταση και λειτουργία Τεχνικής Υπηρεσίας και
• Λειτούργησε Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών (μελετητών και επιβλεπόντων),
Παράλληλα για την συστηματική ενημέρωση και υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:
1. Στην ιστοσελίδα της Εταιρίας δημιουργήθηκε «Ηλεκτρονικός οδηγός χρηματοδοτήσεων», με όλες τις πήγες χρηματοδότησης και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορεί να αξιοποιήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο οδηγός ενημερώνεται συστηματικά με όλες τις προσκλήσεις.
2. Σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και κάθε μία από τις 13 ΠΕΔ της χώρας, διοργανώθηκαν ημερίδες, για την ενημέρωση της Τ.Α. με αντικείμενο τα “Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021–2027 και τις ευκαιρίες για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού”.
Στόχος των Ημερίδων ήταν η έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των Δήμων, για την αποτελεσματική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πηγών και εργαλείων της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου.
3. Μέσω της πλατφόρμας συνεργασίας της Εταιρίας, υπάρχει δικτύωση και συστηματική ενημέρωση των υπηρεσιών προγραμματισμού των Δήμων και των στελεχών των ΠΕΔ,
4. Προγραμματίζεται άμεσα η έκδοση ενός οδηγού για τις δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο ΕΣΠΑ 2021–2027.
Όσον αφορά στην αποτελεσματική υποστήριξη της Τ.Α., τόνισε ότι, « είναι αναγκαία η δικτύωση, ο συντονισμός και η συστηματική υποστήριξη όλων των φορέων, μέσω ενός Προγράμματος Συλλογικής Υποστήριξης με συγκεκριμένες ενέργειες, που ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• τον εντοπισμό των προβλημάτων και τον προσδιορισμό των αναγκών, αλλά και των δυνατοτήτων υποστήριξης ανά Περιφέρεια,
• την υποστήριξη των Αναπτυξιακών Οργανισμών (σύσταση, λειτουργία, βελτίωση επιχειρησιακής ικανότητας κλπ),
• την τυποποίηση διαδικασιών, εντύπων και όλων των απαραιτήτων εγγράφων (με τη συνεργασία ΕΕΤΑΑ – ΜΟΔ),
• τη δικτύωση των φορέων υποστήριξης,
• τη δημιουργία ενός προγράμματος κατάρτισης των στελεχών σε θέματα του ν.4412/2016 και σε θέματα ωρίμανσης και επίβλεψης μελετών και έργων,
• τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή εμπειριών,
• την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων

Προηγούμενο άρθροΧρ.Βρετάκος:Οι κυβερνήσεις από το 2003 μέχρι σήμερα επέλεξαν πολιτικά να μην έρθει το ΜΕΤΡΟ στο Κερατσίνι
Επόμενο άρθροΔωρεάν αιματολογικοί έλεγχοι σε όλα τα μέλη των Λεσχών Φιλίας του δήμου Αθηναίων