Ναρκοθετημένο από την ίδια την κυβέρνηση , είναι το νέο σύστημα Αξιολόγησης κλπ των εργαζομένων στο Δημόσιο.
Με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγηθεί στην αποτυχία, προεξοφλεί , ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τ. υπουργός , υποστηρίζοντας το , στα εξής:
– Εγκαθιστά ένα δαιδαλώδες και γραφειοκρατικό σύστημα,
– Η κυβέρνηση προτείνει ως αξιολογητές τους Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς των Υπουργείων που αυτή επέλεξε και οι οποίοι δεν υπέγραψαν συμβόλαια απόδοσης και δεν αξιολογήθηκαν σε ετήσιες κρίσεις, όπως ρητά ορίζει ο νόμος 4622/2019.
– Ορίζονται ως αξιολογητές οι μετακλητοί που η ίδια, επίσης, επέλεξε και τοποθέτησε σε θέσεις προϊσταμένων. Επιπρόσθετα, ως αξιολογητές ορίζονται οι Γενικοί Διευθυντές, οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και οι Προϊστάμενοι Τμημάτων, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία ανέλαβαν τα καθήκοντά τους με ανάθεση κι όχι με κρίση από το ΑΣΕΠ. Δηλαδή όσοι προτείνονται από την κυβέρνηση ως εσωτερικοί αξιολογητές στερούνται οποιασδήποτε διοικητικής και ηθικής νομιμοποίησης για να κρίνουν συναδέλφους τους.
– Εάν ένας αξιολογούμενος συγκεντρώσει δύο βαθμούς στην πενταβάθμια κλίμακα, έχει δικαίωμα ενστάσεως που υποβάλλεται στην Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης. Όχι όμως και ένας υπάλληλος που θα αξιολογηθεί με τρία .
– Η ένσταση μπορεί να απορριφθεί σιωπηρώς, εάν η Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης δεν έχει το χρόνο να κρίνει την ένστασή του. Με άλλα λόγια, ο ενιστάμενος υπάλληλος στερείται του στοιχειώδους δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασής του.
– Οι Επιτροπές Εποπτείας Αξιολόγησης κατά το ένα τρίτο της σύνθεσής τους αποτελούνται από εκπροσώπους του ΑΣΕΠ. Πως θα εξασφαλίσει τόσους εκπροσώπους το ΑΣΕΠ;
– Το ΑΣΕΠ μ ‘ έκθεση του. προειδοποιεί ότι για να κρίνει 15.000 υποψηφίους περίπου για θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο, θα περάσουν πολλά χρόνια.

Προηγούμενο άρθροΧρηματοδοτούν την ενσωμάτωση των Ρομά,στην Ελλάδα …η Νορβηγία,η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν
Επόμενο άρθρο