Συνεδριάζει δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικότερα:
Εξέταση αιτήματος εργαζομένων στο Δήμο Ηρακλείου για αποζημίωση Μ.Α.Π. έτους 2018.
Εξέταση αιτήματος – πρόταση ψηφίσματος των πρώην εργαζομένων του Δήμου στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. – Πρόσκληση 8/2018.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Δημιουργίας Ενεργειακής Κοινότητας.
2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 για τη λογιστική τακτοποίηση και τον συμψηφισμό των οφειλών μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Δ.Ε.Υ.Α.Η. (απόφαση 930/2021 σε ορθή επανάληψη Οικονομικής Επιτροπής).
3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 βάσει αιτήματος του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού (απόφαση 932/2021 σε ορθή επανάληψη Οικονομικής Επιτροπής).
4. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού έτους 2021 για τη Μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτηρίου, την Ανάπτυξη θεματικών διαδρομών στην Ενδοχώρα, την Λειτουργία 3ης Γραμμής mini bus με ηλεκτροκίνητα λεωφορεία, την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του Covid -19 και τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος C-IZEBs (απόφαση 933/2021 Οικονομικής Επιτροπής).
5. Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας έτους 2020.
6. Διαγραφή μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων. Απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής του 100% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Ιούλιο 2021 κατά περίπτωση.
7. Αντικατάσταση μέλους Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ηρακλείου.
8. Παραχώρηση χρήσεως και κατηγοριοποίηση οδών για την διεξαγωγή του 19ου Αγώνα – Μινωικού Άθλου.
9. Έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) – (απόφαση 92/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
10. Έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης Εισόδου – Εξόδου, για έκδοση Άδειας λειτουργίας για την προσθήκη κατ’ επέκταση κτιριακών υποδομών (Αποθήκη χαμηλής όχλησης, αίθουσα γευσιγνωσίας προϊόντων και γραφεία) σε υφιστάμενη μονάδα Οινοποιείου, ιδιοκτησίας Α/φοι Διαμαντάκη ΟΕ, επί Αγροτικής οδού, στη θέση «Τυρί», εκτός Οικισμού «Κάτω Ασίτες», εκτός εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 93/2021 Οικονομικής Επιτροπής).
11. Έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης απότμησης πεζοδρομίου για την έκδοση Άδειας Λειτουργίας σε συνεργείο μοτοσυκλετών επί της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως 140 (απόφαση 94/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
12. Έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης Εισόδου – Εξόδου, για έκδοση άδειας λειτουργίας για την ανέγερση νέας ισόγειας κατοικίας, ιδιοκτησίας Έλσα Μπαλάσι (Elsa Balashi), επί της Δημοτικής οδού «Φοινικιά – Επαρχιακή οδός 27», εκτός ορίων Οικισμού, εκτός (Γ.Π.Σ.) Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 97/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
13. Τροποποίηση της υψομετρικής μελέτης επί της οδού Πεισάνδρου, μεταξύ των αξονοδιασταυρώσεων Κ907 – Κ901 – Κ902 στην Μ10/94 Πράξης Εφαρμογής, του τμήματος (ΙV), της Πολεοδομικής ενότητας «Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα» του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 98/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
14. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 12ου νηπιαγωγείου Ηρακλείου.
15. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για λειτουργία παραρτήματος στο 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2021-2022.
16. Εξέταση της με αρ. πρωτ. 74264/5-8-2021 ένστασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Τεχνόπολις Σινέ Τσαγκαράκης ΑΕΕ» και της κοινωνίας αστικού δικαίου με την επωνυμία «Βιντσέντζος Κορνάρος Σ. και Ι. Τσαγκαράκης Κοινωνία Αστικού Δικαίου» κατά της υπ΄ αριθμ. 169/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, που αφορά τη σημειακή τροποποίηση του Γ.Π.Σ. Ηρακλείου ως προς τις χρήσεις γης σε τμήμα του παραλιακού μετώπου της πολεοδομικής ενότητας 13 «Καμίνια» του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 99/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

Προηγούμενο άρθροΣυνταγογραφεί το αντιγριπικό εμβόλιο στις δομές του , ο δήμος Αγ.Βαρβάρας
Επόμενο άρθροΧιλιάδες πολίτες της Κηφισιάς εξυπηρετούνται από τις 53 ψηφιακές υπηρεσίες του δήμου