Δημοπρατείται η κατασκευή του Κλειστού Προπονητηρίου στο Αντίρριο, προϋπολογισμού 304.000,00 ευρώ.
Το αίτημα για τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου είχε υποβληθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή της Ναυπάκτου στο CLLD Leader, «ωστόσο λόγω της απουσίας μελετών έλαβε χαμηλή βαθμολογία», σημειώνεται στη σχετικήανακοίνωση του δήμου .
Η νέα δημοτική αρχή, εντάσσοντάς το στις βασικές προτεραιότητές της, προχώρησε το σύνολο των μελετών, Τοπογραφική, Αρχιτεκτονική και Ηλεκτρομηχανολογική, αλλά και στη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων και την έκδοση της οικοδομικής άδειας, εξασφαλίζοντας έτσι τη χρηματοδότηση μέσω της υπερδέσμευσης τον Οκτώβριο του 2019.

Γκίζας
Με αφορμή τη συγκεκριμένη εξέλιξη ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, Βασίλης Γκίζας δήλωσε:
«Με την κατασκευή του Προπονητηρίου, οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Αντιρρίου ενισχύονται και αναβαθμίζονται. Το έργο αυτό θα λειτουργήσει ως προστιθέμενη αξία για την ευρύτερη περιοχή και ως σημείο αναφοράς για τους δημότες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των Υπηρεσιών του Δήμου μας, όπως επίσης και τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό κ.Δημήτρη Γαβριηλίδη που συνέβαλε ουσιαστικά στη σύνταξη της αρχιτεκτονικής μελέτης του Προπονητηρίου. Με συνεργασία και σωστό προγραμματισμό επιτυγχάνουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα».