Αρχική Δήμοι Αντίθετος και ο δήμος Θεσσαλονίκης με το ν/σ για τις Ιαματικές Πηγές...

Αντίθετος και ο δήμος Θεσσαλονίκης με το ν/σ για τις Ιαματικές Πηγές των δήμων

Διαφωνεί με το νομοσχέδιο για τα Ιαματικά Λουτρά ο δήμος Θεσσαλονίκης .Το Δημοτικό του Συμβούλιο δηλώνει ότι ” συμφωνεί με τη θέση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού για τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού ‘Ιαματικές Πηγές Ελλάδος’ και θεωρεί ότι η προβλεπόμενη υποχρεωτικότητα ως προς την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των ιαματικών πηγών δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους δήμους”.
Αυτό τονίζεται σε σχετικό ψήφισμα του , το οποίο εγκρίθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του και το οποίο αναφέρει επίσης :
Ειδικότερα, στηρίζοντας και σχετικό αίτημα του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ), ζητά την απόσυρση των άρθρων 7 έως 14 του εν λόγω σχεδίου νόμου. Και αυτό γιατί υπάρχουν μεν δήμοι οι οποίοι δεν έχουν αξιοποιήσει τους πόρους τους ελλείψει χρηματοδότησης ή άλλων προβλημάτων και πιθανώς να ενδιαφέρονται, αλλά σίγουρα υπάρχουν και δήμοι οι οποίοι έχουν επενδύσει στους πόρους τους, είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις με προσωπικό και κερδοφορία. Οι τελευταίοι έχουν κάθε δικαίωμα να μη θέλουν τη συμμετοχή τους.
Απαραίτητη προϋπόθεση, όπως έχει επισημάνει και η ΚΕΔΕ, για οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση θεωρείται η δυνητικότητα της συμμετοχής των δήμων στη νέα εταιρεία και η διενέργεια διαλόγου με τον Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών, χωρίς τέτοιου είδους προαπαιτούμενα”.

Exit mobile version