Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη παρουσία του Δημάρχου , Φιλοθέης Ψυχικού Δ. Γαλάνη, η ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Κτιρίου επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95 στο Ψυχικό».
Το συνολικό ποσό του έργου είναι 371.690,00 ευρώ. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 327.050,00 €. Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 44.640,00 € και χρηματοδοτείται από Συμμετοχή του φορέα.
Το έργο
Οι παρεμβάσεις που προτείνονται αφορούν το Δημοτικό Κτίριο επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95 στο Ψυχικό και αφορούν μεταξύ άλλων:
• Την αντικατάσταση του υφιστάμενου ψύκτη ύδατος, με αντλία θερμότητας υψηλής απόδοσης χαμηλής στάθμης θορύβου σταθερών στροφών με σύγχρονο οικολογικού τύπου freon ισχύος 154,0 KW για ψύξη και 181.0 KW θέρμανση με EER 2.76 και COP 3.75.
• Την αντικατάσταση των τερματικών μονάδων θέρμανσης ψύξης του κτιρίου.
• Την αντικατάσταση των κουφωμάτων του κτιρίου με κουφώματα αλουμινίου με πλαίσιο με θερμοδιακοπή και ενεργειακούς υαλοπίνακες με μέγιστο συντελεστή θερμοπερατότητας U =2,0 w/(m2Κ).
• Την αντικατάσταση των λαμπτήρων φθορισμού του κτιρίου με λαμπτήρες τύπου LED με φωτεινή δραστικότητα τουλάχιστον 130 lm/w

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στην περιοχή και χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής. Ο Δήμαρχος Δ. Γαλάνης ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για τη συνεργασία και για τη συμβολή της Περιφέρειας Αττικής σε έργα και υποδομές που είναι αναγκαίες στην περιοχή.
Ο Γ. Πατούλης από την πλευρά επισήμανε ότι η συνεργασία Περιφέρειας και Δήμων αποτελεί βασική του προτεραιότητα, καθώς μέσα από αυτή μπορούν να υλοποιηθούν με γρήγορους ρυθμούς πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ασφάλεια των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος και στην υλοποίηση υποδομών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.
Μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης ο Γ. Πατούλης δήλωσε ότι : «η αναβάθμιση του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών αποτελεί υποχρέωση και καθήκον μας απέναντι στις επόμενες γενιές. Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τους Δήμους αξιοποιεί ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, με κεντρικό στόχο τη βελτίωση το περιβαλλοντικού ισοζυγίου των τοπικών κοινωνιών. Με τη στενή συνεργασία Περιφέρειας και Δήμων μπορούμε να μετατρέψουμε την Αττική σε μία «Πράσινη Περιφέρεια».