Υπογράφηκε από το δήμο Καλλιθέας και την ανάδοχο εργολήπτρια εταιρία, η σύμβαση, ύψους 419.000 ευρώ για την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση του Σχολικού Προπονητηρίου στην οδό Νικ.Ζερβού.
Στις εργασίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:
η εγκατάσταση εξωτερικής θερμομόνωσης
η αντικατάσταση κουφωμάτων
η αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας led
η τοποθέτηση λέβητα αερίου για ζεστά νερά χρήσης και θέρμανσης..
Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».