Εδώ και λίγες ημέρες, οι κάτοικοι του δήμου Αγ. Βαρβάρας , έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν πλέον τη Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας, χωρίς την κατάθεση Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης και χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών, αλλά ΜΟΝΟ με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που βεβαιώνει τον Α.Φ.Μ. τους.
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέσω υπηρεσίας που προσφέρεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) Κ.Ε.Δ.Ε. (η οποία αξιοποιεί τη δυνατότητα του Κόμβου Υπηρεσιών govHUB), σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Α.Α.Δ.Ε. και τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
Τα στοιχεία του πολίτη, αντλούνται αυτοματοποιημένα μέσω του govHUB και του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με ασφαλή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τρόπο, μέσα από το φορολογικό μητρώο της Α.Α.Δ.Ε.
Επειδή ωστόσο η εφαρμογή αντλεί στοιχεία μόνο από την τελευταία φορολογική δήλωση, υπάρχει δυνατότητα έκδοσης Βεβαίωσης για κάθε νόμιμη χρήση όπως η συνταξιοδότηση, η συμμετοχή σε προκήρυξη κ.λ.π. εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται η διασταύρωση στοιχείων φορολογικών δηλώσεων περισσότερων ετών (όπως η μεταδημότευση) για τις οποίες εξακολουθεί να ισχύει η διαδικασία προσκόμισης δικαιολογητικών .
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 213.2019344-345 (κ.Βιργινία Ζαχαρία, κ.Αφροδίτη Περαθωράκη).
Διεύθυνση υπηρεσίας: Αριστομένους 8 – Δημαρχείο (2ος όροφος).