Με επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή , προς τον υπουργό Περιβάλλοντος- Ενέργειας , ο βουλευτής του «ΜΕΡΑ 25», Κρίτων Αρσένης , έθεσε το θέμα των αιολικών στα Κύθηρα μέσα στις ζώνες αποκλεισμού του Χωροταξικού των ΑΠΕ.
Στην ερώτηση αναφέρει συγκεκριμένα :
« Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τον κανονισμό αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε) οφείλει να εξετάζει εάν το αιτούμενο έργο δύναται να υλοποιηθεί σε συμμόρφωση με το παρωχημένο μεν, υπαρκτό δε Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, και ειδικότερα με τις διατάξεις για τις ζώνες αποκλεισμού χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. Εκεί ορίζεται ως ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης ανεμογεννήτριας από οικισμό τα 500 μέτρα ενώ από παραδοσιακό οικισμό τα 1500 μέτρα. Παράλληλα ορίζει ελάχιστες αποστάσεις από μείζονος σημασίας μνημεία και ιστορικούς τόπους.
Πρόσφατα η ΡΑΕ απέρριψε τις προσφυγές κατοίκων των Κυθήρων, του Δήμου και της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων κατά εκδομένων αδειών παραγωγής, ακόμα και για αιολικά εντός αρχαιολογικών χώρων και πολύ κοντά σε παραδοσιακούς οικισμούς, δηλαδή μέσα σε ζώνες αποκλεισμού σύμφωνα με το ΕΧΠ-ΑΠΕ του 2008.
Ο λόγος είναι ότι η ΡΑΕ από το 2010 (ΡΑΕ 1258/2010) έχει αποφανθεί ότι τα στοιχεία που της παρείχαν τα αρμόδια Υπουργεία είναι ελλιπή, άρα τα λαμβάνει υπόψη μόνο αν οι ζώνες αποκλεισμού είναι “οριοθετημένες κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο”.
H ΡΑΕ κάλεσε στις 12/2/2021 κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη γεωπληροφοριακών χαρτών σε διανυσματική μορφή στους οποίους θα αποτυπώνονται οι περιοχές αποκλεισμού, ζώνες ασυμβατότητας και οι ζώνες που προκύπτουν από τις προβλεπόμενες αποστάσεις χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε.».
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Εφόσον η ΡΑΕ δεν έχει αποτυπωμένες έως σήμερα, ζώνες ασυμβατότητας και ζώνες που προκύπτουν από τις προβλεπόμενες αποστάσεις χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε., με ποιο τρόπο πραγματοποιεί την αξιολόγηση των αιτημάτων και τις ενστάσεις για τη χορήγηση αδειών παραγωγής στις εταιρείες παραγωγής; Πώς διασφαλίζετε τις περιοχές όπου δεν επιτρέπεται η δημιουργία Βιομηχανικών Αιολικών Πάρκων;
2. Δεδομένου ότι ολόκληρος ο Βιομηχανικός Αιολικός Σταθμός ‘ΚΡΟΤΗΡΙ-ΚΕΦΑΛΑΚΙΑ’ βρίσκεται εντός της Ζώνης Αποκλεισμού του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Παλαιόχωρας, θα εφαρμόσετε τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΧΠ; Δεδομένου ότι οι βιομηχανικοί αιολικοί σταθμοί στις περιοχές ΦΟΙΝΙΚΙΕΣ και ΜΕΡΜΗΓΚΑΡΗΣ βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από τα χωριά ΚΟΥΣΟΥΝΑΡΙ, ΛΑΖΑΡΙΑΝΙΚΑ, ΡΙΖΕΣ και πολύ μικρότερη των 1500 από τον παραδοσιακό οικισμό του ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, θα εφαρμόσετε τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΧΠ;».