Η ομάδα των Humanlinks διοργανώνει το 4ο κατά σειρά ετήσιο πολυθεματικό φεστιβάλ τους με τίτλο: “Ανθρώπινοι Σύνδεσμοι και Κοινότητα σε μια εύθραυστη και ευάλωτη εποχή“.
Η ομάδα οραματίστηκε, αυτή την δύσκολη και μεταβαλλόμενη εποχή που διανύει η ανθρωπότητα, να οργανώσει με τέτοιο τρόπο το φεστιβάλ φέτος ώστε να μεταφέρει ένα ευρύτερο κοινωνικό μήνυμα με σκοπό την ενότητα και την σύνδεση των ατόμων και κοινωνιών.
Τον “επαναορισμό” και την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης σε θεσμούς και στους λειτουργούς τους οι οποίοι δημιουργήθηκαν για να αναπτύσσουν καινοτόμα συμπεριληπτικά και ανθρωπιστικά προγράμματα προς όφελος των πολιτών. Το μοίρασμα και την ανάδειξη των υπηρεσιών που προσφέρουν άτομα καθώς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με τους οποίους μπορούν να συνδεθούν και να αλληλεπιδράσουν.
Την επιστροφή στην ουσία του αρχικού λόγου των πνευματικών μονοπατιών και θρησκειών όπου μπορούν να νιώσουν αληθινά και ειλικρινή αισθήματα και να βρούνε παρηγοριά και δύναμη. Την παρουσίαση και την συμμετοχή της επιστήμης ο ρόλος της οποίας είναι να βλέπει μπροστά και να υπενθυμίζει ότι ο σκοπός της είναι για την υπηρεσία και το όφελος της κοινότητας.
Αναφέρουν οι διοργανωτές στη σχετική τους ανακοίνωση : «Η εμπειρία μας έχει δείξει μέχρι τώρα, μέσα από τις δραστηριότητές μας στο κοινωνικό πεδίο και την άμεση επαφή που έχουμε με μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας ότι το βαθύτερο υπαρξιακό τους άγχος, το οποίο συχνά εκδηλώνεται με κρίσεις πανικού, με άρνηση και κατάθλιψη ή θυμό, είναι κυρίως να μην νιώσουν μόνοι και απροστάτευτοι. Η επιθυμία τους, η οποία αποτελεί για εμάς βασικό τους δικαίωμα, την λάβαμε ως κεντρικό μήνυμα και την θέσαμε ως βασικό άξονα του φεστιβάλ μας επιδιώκοντας να βρούμε έναν τρόπο να την συνδέσουμε με όλον αυτόν το πλούτο που υπάρχει γύρω τους που ο μόνος λόγος ύπαρξής του είναι ακριβώς αυτό που επιθυμούν, την υποστήριξη, την εκπαίδευσή τους, την συντροφικότητα την αποδοχή και την αξιοπρεπή αντιμετώπιση.
Επιρεασμένοι από την σχέση μας με την κοινότητα και το μήνυμα που λάβαμε επιθυμούμε πολύ σε αυτό το φεστιβάλ να συμβάλλουμε έστω και ελάχιστα σε ένα ευρύτερο πεδίο ώστε οι άνθρωποι να αισθανθούν ότι πράγματι δεν είναι μόνοι τους και ότι λειτουργούν σε ένα πλαίσιο που μπορεί να τους υποστηρίξει με ποικίλους τρόπους».

Ποιοι είναι
Οι “Humanlinks – Ανθρώπινοι Σύνδεσμοι” είναι μια Μη Κερδοσκοπική Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία δημιουργήθηκε από μια ομάδα ανθρώπων η οποία δοκιμάστηκε στο παρελθόν σε θέματα ψυχικής υγείας σε διάφορα επίπεδα. Αναπτύσει προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης της κοινότητας πάνω σε θέματα δημόσιας και ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος.
Η Humanlinks λειτουργούν τομεοποιημένα κυρίως στις περιοχές της Ακρόπολης, το Κουκάκι και την Πλάκα αναπτύσσοντας ένα καλό δίκτυο και συνεργασίες ανάμεσα σε κατοίκους, σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σε συλλόγους και σε φορείς της περιοχής και της πολιτείας.
Από το 2018 διοργανώνει ημερίδες και ανοικτές εκδηλώσεις καθόλη την διάρκεια του έτους καθώς και ετήσια μηνιαία φεστιβάλ πάνω σε θέματα υποστήριξης, επιμόρφωσης και έκφρασης στα οποία συμμετέχει μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Όλες οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές προς το κοινό χωρίς οικονομικό αντίτιμο.
• Όλοι οι συμμετέχοντες προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε εθελοντική βάση

Πληροφορίες

Αρχική


humanlinks.gr