Με το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτήθηκαν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) οι 13 Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ) της χώρας .
Συγκεκριμένα 1.000.000 ευρώ δόθηκε στην Κ.Ε.Δ.Ε., ως τακτική οικονοµική ενίσχυση έναντι του συνολικά δικαιούµενου ποσού για το έτος 2020 και 2.000.000 ευρώ στις Π.Ε.Δ. για τον ίδιο λόγο.
ΠΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 110.034,00
ΠΕΔ ΑΤΤΙΚΗΣ 234.693,00
ΠΕΔ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 124.013,00
ΠΕΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 191.840,00 5
ΠΕΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 130.393,00
ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ 125.640,00
ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 115.467,00
ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 194.360,00
ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 215.767,00
ΠΕΔ ΚΡΗΤΗΣ 80.433,00
ΠΕΔ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 174.000,00
ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 98.927,00
ΠΕΔ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 204.433,00