Συνεδριάζει την Τετάρτη 6 του μηνός το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων ,με τα εξής θέματα:
1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/3/2023, 3/4/2023, 10/4/2023, 3/5/2023, 17/5/2023, 31/5/2023 και 31/5/2023 {Πρόεδρος}
2. Καθορισμός αριθμού σπουδαστών πρακτικής άσκησης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ./) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για απασχόληση στο Δήμο κατά τη σχολική περίοδο 2023-2024 {Γενικός Γραμματέας}
3. Ανανέωση συμβάσεων απασχολούμενου προσωπικού στα «Κέντρα Κοινότητας Δήμου Χανίων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2021-2027» {Γενικός Γραμματέας}
4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 {Αλόγλου}
5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 {Αλόγλου}
6. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σχεδίου πόλεως (Κελαιδή) {Αλόγλου}
7. Έγκριση απαλλαγής οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής {Αλόγλου}
8. Εισήγηση περί προσφυγής ή μη στο Μονομελές Εφετείο Κρήτης για καθορισμό τιμής μονάδας στη περιοχή «Παχιανά ΙΙ» {Αλόγλου-Χαζιράκης}
9. Εισήγηση περί προσφυγής ή μη στο Μονομελές Πολιτικό Εφετείο Κρήτης για καθορισμό τιμής μονάδας στη περιοχή «Καλυκάς ΙΙ» {Αλόγλου-Χαζιράκης}
10. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2023 της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Γιαννακάκης}
11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων {Γιαννακάκης}
12. Απόδοση της Δ’ κατανομής 2023 ΚΑΠ λειτουργικών δαπανών, στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Χανίων και κατανομή πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας, για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου {Βαρδάκης}
13. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Βαρδάκης}
14. Απευθείας ανάθεση μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων {Ζερβουδάκη}
15. Παραχώρηση του κοινοτικού καταστήματος Νεροκούρου στον ποδοσφαιρικό σύλλογο Α.Ο. Ηρακλή Νεροκούρου {Μιχαηλάκης}
16. Έγκριση 2ου Πρακτικού της επιτροπής του Ν. 3463/2006 άρθρο 199 παρ. 6 (αχρήστου υλικού) {Βλαζάκης}
17. Έγκριση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας των μελετών ΓΠΣ Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
18. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής διαγωνισμού του Τμήματος Διαχείρισης Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων {Τσουπάκης}
19. Αντικατάσταση μέλους από επιτροπές παραλαβής, λόγω συνταξιοδότησης {Τσουπάκης}
20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας Δήμου Χανίων» {Καλογριδάκης}
21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) πίνακα εργασιών του έργου «Αποκατάσταση εκβολής ποταμού Μορώνη» {Καλογριδάκης}
22. Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ της μελέτης με τίτλο «Ανακαίνιση – ενίσχυση υφιστάμενων κτηρίων και προσθήκη νέας πτέρυγας στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων» {Καλογριδάκης}
23. Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών της κύριας σύμβασης και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Επισκευές συντηρήσεις υποδομών οδών εκτός Δ.Ε. Χανίων» {Καλογριδάκης}
24. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Χανίων» {Καλογριδάκης}
25. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρων καταφυγής πληθυσμού στην πλατεία Κολοκοτρώνη (CH05) και πάρκο Σελίνου & Χάου (CH12)» {Καλογριδάκης}
26. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου ανοικτού κέντρου εμπορίου Δήμου Χανίων» {Καλογριδάκης}

Προηγούμενο άρθροΞεκινά η διαδικασία για την ΟΧΕ Ταϋγέτου
Επόμενο άρθροΟ Τίτος Πατρίκιος επίτιμος δημότης Αγ. Δημητρίου