Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας , την Παρασκευή 5 του μηνός , με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. «Έγκριση της απόφασης 52/2021 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην τρίτη τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Σακουλέβας, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση τηςκας Αφροδίτης Κεσίδου, Διευθύντριας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
2. «Έγκριση της απόφασης 53/2021 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην τρίτη τροποποίηση του Κανονισμού Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Σακουλέβας, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση τηςκας Αφροδίτης Κεσίδου, Διευθύντριας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
3. «Έγκριση της υπ΄αριθ. 60/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Σοφίας Τσιτσοπούλου, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Προσχολικής αγωγής του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.
4. «Έγκριση της υπ΄αριθ. 61/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Φιλαρμονικής του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Αναστασίας-Μαρίας Μακρυγιάννη, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.
5. «Έγκριση της υπ΄αριθ. 62/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Δήμητρας Σέρκου, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Κοινωνικής Φροντίδας και Παιδείας του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.
6. «Έγκριση της υπ΄αριθ. 63/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας σχετικά με τον ΚανονισμόΛειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών(Κ.Δ.Α.Π.) του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Δήμητρας Σέρκου, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Κοινωνικής Φροντίδας και Παιδείας του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.
7. «Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ¨Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας¨»
Εισηγητής κος Παναγιώτης Νώτας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας.
8. «Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ¨Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας¨, λόγω παύσης της ιδιότητας»
Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας.
9. «Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους Δ.Σ. Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
10. «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
11. «Εκχώρηση Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης υλοτομίας δασοσυστάδας»
Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Διευθύντριας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
12. «Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 37/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
13. «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Αμμοχωρίου Δήμου Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 39/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
14. «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Κολχικής Δήμου Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 40/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
15. «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Λεπτοκαρυών Δήμου Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 41/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
16. «Αλλαγή αρίθμησης οδού» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 43/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
17. «Ανάθεση για υλοτομία ατομικών αναγκών Λεπτοκαρυών και Παρορίου σε ΔΑΣΕ»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. ΙώαννηΜουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

Προηγούμενο άρθροΟ Στρατηγικός Σχεδιασμός της Περιφέρειας Αττικής για αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Επόμενο άρθροΣυντηρείται και νέος εξοπλισμός το αποχετευτικό δίκτυο Γαλατά -Μεθάνων