Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ζωγράφου , με τα εξής θέματα :
1. Α. Ανακοινώσεις-Ερωτήσεις
Β. Επικύρωση πρακτικών 1ης (30-1-2020), 2ης (19-2-2020), 3ης (24-2-2020), 4ης (12-3-2020), 8ης (2-6-2020), 9ης (18-6-2020), 10ης (14-7-2020), 13ης (22-10-2020), 14ης (19-11-2020), 14ης Συνεχιζόμενης ( 24-11-2020), 15ης (9-12-2020), 16ης (14-12-2020), 17ης (23-12-2020) τακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ., των 1ης (12-3-2020), 2ης ( 18-6-2020), 4ης (18-10-2020), 5ης (22-10-2020), 6ης (23-12-2020), 7ης (27-12-2020), 8ης (29-12-2020) ειδικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. καθώς και των 9ης (1-10-2020), 11ης (4-12-2020) έκτακτων συνεδριάσεων του Δ.Σ.
2. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.
3. Συμμετοχή του Δήμου Ζωγράφου στην με αρ. πρωτ. 9033/16.07.2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ » (Σχολικό έτος 2021-2022)
4. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους για το τέλος Λαϊκών Αγορών έτους 2021.
5. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης πενταετούς ταφής στο Ειδικό Κενοτάφειο (Μαυσωλείο) του Δημοτικού Κοιμητηρίου για τον αποθανόντα Δημοτικό Σύμβουλο Αριστείδη Μαρτάκο.
6. Έγκριση πρακτικών ακαταλληλότητας οχημάτων (δίκυκλα)
7. Έγκριση πρακτικών ακαταλληλότητας οχημάτων (φορτηγό)
8. Έγκριση πρακτικών ακαταλληλότητας οχημάτων (λεωφορεία)
9. Έγκριση πρακτικών ακαταλληλότητας οχημάτων (μηχανήματα έργου)
10. Έγκριση πρακτικών ακαταλληλότητας οχημάτων (απορριμματοφόρα)
11. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων μορφής Π επί του πεζοδρομίου της οδού Γαυγαμήλων 1 & Αρβήλων (Α.Ε.Π.Ζ. 42/2021).
12. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων μορφής Π επί του πεζοδρομίου στην οδό Γαυγαμήλων 9 – 15. (Α.Ε.Π.Ζ. 43/2021).
13. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων μορφής Π επί του πεζοδρομίου της οδού Κλεοβούλης 32 και 34. (Α.Ε.Π.Ζ. 44/2021).
14. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων μορφής Π επί του πεζοδρομίου της οδού Ολυμπίας 10. (Α.Ε.Π.Ζ. 45/2021).
15. Λήψη μέτρων για την ανεμπόδιστη χρήση χώρων στάθμευσης στην οδό Καλλιστράτους 73. (Α.Ε.Π.Ζ. 48/2021).