Δ. Κεχαγιά , δήμαρχος Πεντέλης : Το να κάνουμε την πόλη μας κλιματικά ουδέτερη δεν είναι ένας αόριστος στόχος

Exit mobile version