Ν. Χαρδαλιάς , υποψ, περιφερειάρχης Αττικής: Βασικό κριτήριο κάθε πολίτη θα πρέπει να είναι η αποτελεσματικότητα κάθε υποψήφιου δημάρχου. Ποιοι οι ικανοί στο ζήτημα της διαχείρισης των κρίσεων

Exit mobile version