Κ.Παπανικολάου, δήμαρχος Γλυφάδας: Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό και εθνικό κονδύλι και διεκδικούμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο

Exit mobile version