Κ.Παπανικολάου, δήμαρχος Γλυφάδας: Θα αναπτύξουμε ένα μεγάλο δίκτυο με υπόγειους και υπέργειους κάδους συλλογής βιοαποβλήτων

Exit mobile version