Γ. Πατούλης , περιφερειάρχης Αττικής : Υπάρχει ένας πλούτος ανεκτίμητος, είναι ο πολιτισμός και οι άνθρωποι που τον δημιουργούν.

Exit mobile version