Θ. Αμπατζόγλου, δήμαρχος: Το Μαρούσι θα πηγαίνει πλέον μόνο ψηλά