Μ. Γεράνης ,πρόεδρος ΦΟΔΣΑ ΚΜ: Ο συνδυασμός κυκλικής οικονομίας και 4ης βιομηχανικής επανάστασης ενέχει μεγάλες ελπίδες για ένα πιο βιώσιμο πλανήτη, με περισσότερη ευμάρεια, κοινωνική δικαιοσύνη

Exit mobile version