Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης , Γιάννης Κουράκης , για την εξασφάλιση σημαντικών έργων και προγραμμάτων στους δήμους της Μεγαλονήσου