Γ. Μώραλης , δήμαρχος : Για τον Πειραιά είναι βέβαιο πως και το 2022 θα είναι μια ακόμη χρονιά ανάπτυξης, προόδου και εξωστρέφειας

Exit mobile version