Γ. Κουράκης , πρόεδρος ΠΕΔ-Κρήτης για φυσικές καταστροφές :Επιβάλλεται ολοκληρωμένο σχέδιο και εξειδίκευση έργων-δράσεων

Exit mobile version